Aghiasmatar


Aghiasmatar - coperta carte

Aghiasmatar . Cuprinzând slujbe, rânduieli şi rugăciuni săvârşite de preot la diferite trebuinţe din viaţa creştinilor. „Pentru dreapta credinţă, creaţia a avut dintru început o menire liturgică, împărtăşirea de bunurile ei trebuind să poarte o semnificaţie euharistică. însemnătatea acordată restabilirii demnităţii iniţiale a firii, când toate erau „bune foarte” decurge şi dintr-o altă viziune specifică Ortodoxiei....


Cuprinz?nd slujbe, r?nduieli şi rugăciuni săv?rşite de preot la diferite trebuinţe din viaţa creştinilor.

?Pentru dreapta credinţă, creaţia a avut dintru ?nceput o menire liturgică, ?mpărtăşirea de bunurile ei trebuind să poarte o semnificaţie euharistică. ?nsemnătatea acordată restabilirii demnităţii iniţiale a firii, c?nd toate erau ?bune foarte? decurge şi dintr-o altă viziune specifică Ortodoxiei. Este vorba de participarea ?ntregii creaţii la opera de răscumpărare a omului din robia păcatului şi a morţii, săv?rşită de Fiul lui Dumnezeu ?ntrupat. Astfel, apa a fost prezentă la Botezul Domnului, lemnul a adus ca ofrandă Sf?nta Cruce, mirul a prevestit şi pregătit pentru ?ngropare Prea Sf?ntul Trup al M?ntuitorului, pe care apoi păm?ntul l-a adăpostit ?n s?nul său, p?nă la ?nviere, iar p?inea şi vinul au transmis ne?ncetat peste veacuri, prin prefacerea lor de către Duhul Sf?nt, Trupul şi S?ngele Domnului.

Textele liturgice ale Sfintelor Taine şi ierurgii, prin care Biserica noastră ?nsoţeşte, binecuv?nt?nd, marile momente şi trebuinţe din viaţa credincioşilor ei, sunt cuprinse ?n prezenta carte de cult, fără de care este de neconceput ?mplinirea lucrării sfinţitoare de către preotul ortodox.

Faţă de ediţiile anterioare, cea de faţă cuprinde ? potrivit hotăr?rii Sf?ntului Sinod şi ?n formularea aprobată de acesta ? şi textul pomenirii eroilor la Parastas.?
Alte carti de interes :