Asketiconul


Asketiconul . ...


Format: 132 x 20 cm
232 pagini

Traducerea s-a facut dupa Abbe Isaie - Receuil Ascetique

Cuviosul Isaia Pustnicul a trăit ?n veacul al cincilea, ?n pustia schetică din Egipt şi ?n pustia din Gaza Palestinei. Este cunoscut ca un mare Părinte duhovnicesc, plin de ?nţelepciune şi dreaptă socoteală; de aceea a fost numit "?nţeleptul ?ntre ?nţelepţi". Cele treizeci de cuvinte către monahi care ne-au rămas de la d?nsul, sunt izvor?te dintr-o ad?ncă trăire duhovnicească şi reprezintă adevărata tradiţie a Părinţilor pustiei. El ?nsuşi spune ucenicilor săi că: nu ?nţelege să-i ?nveţe altceva, dec?t ceea ce a auzit şi văzut la bătr?nii săi Părinţi duhovniceşti (Cele 27 de capete despre paza minţii, pe care le avem ?n Filocalia, vol I, reprezintă un mic extras din Asketiconul Avvei Isaia). Cuprinsul acestor ?nvăţături este foarte felurit, dar nu-i greu de văzut că ele urmăresc să-i ?nveţe pe monahi smerenia, să se ?ngrijească numai de păcatele lor, iar smerenia ?i va aduce la dragostea frăţească, arăt?ndu-le cum să se poarte unii cu alţii.
Alte carti de interes :