Boala si moartea. Lamuriri, sfaturi, mangaieri


Boala si moartea. Lamuriri, sfaturi, mangaieri - coperta carte





Boala si moartea. Lamuriri, sfaturi, mangaieri . Traducere din limba rusa de Adrian si Xenia Tanasescu-Vlas.Editia a doua.Cartea cuprinde o selectie de texte din scrisorile Sfântului Teofan Zavorâtul, cu explicatii si sfaturi despre boala si moarte. Sfântul explica motivul si întelesul bolii si mortii în lumina iubirii lui Dumnezeu.Format: 11 x 18 cm....


Format: 11 x 18 cm, 120 p.

Traducere din limba rusa de Adrian si Xenia Tanasescu-Vlas

Cartea cuprinde o selectie de texte din scrisorile Sfantului Teofan Zavoratul, cu explicatii si sfaturi despre boala si moarte. Sfantul explica motivul si intelesul bolii si mortii in lumina iubirii lui Dumnezeu.

Cuprins

Despre boală

Despre boală

Boala este lucru al ?nţelepciunii Dumnezeieşti
Boala şi aducerea-aminte de moarte
G?nduri ?n vremea bolii
?n zilele de suferinţă
Despre boală şi felul de viaţă dus
Scrisoare către un tuberculos
Despre epidemie
Slujirea bolnavilor este slujire lui Hristos
?ngrijirea bolnavilor este plăcută lui Dumnezeu
La patul unei convalescente
G?nduri după ?nsănătoşire
?nnoirea prin rugăciune după ?nsănătoşire
Bolile sunt spre m?ntuire
Bolile sunt de la Dumnezeu spre m?ntuirea noastră
Despre boală ca nevoinţă m?ntuitoare
Sănătatea este ?n m?inile lui Dumnezeu
Bolile ne ?nvaţă să fim smeriţi
Despre răbdarea bolii
Este păcat să c?rteşti ?n boli
Cel ce rabdă bolile şi necazurile se aseamănă prin nevoinţa sa mucenicilor
Boala ne ?nvaţă să fim smeriţi
Lucrarea duhovnicească ?n vremea bolii
Necazurile sunt semn al dragostei lui Dumnezeu
Rugăciunea ?n vremea bolii
Rugăciunea ?n vremea bolii
Rugăciunea pentru izbăvirea de boală
?n vremea bolii ajunge rugăciunea de acasă
Despre rugăciunea bolnavului către sfinţi şi Dumnezeu, ?n acelaşi timp cu tratamentul
Rugăciunea bisericească pentru bolnavi are putere mai ales ?nsoţită de rugăciunea celor ce au dat slujbele
Despre primirea Sf?ntului Maslu
Postul ?n vremea bolii
Tratamentul

Moartea

Pregătirea de moarte

Pomenirea morţii şi roadele ei
Ceasul morţii
?naintea morţii
Pregătirea de moarte
Sufletul la apropierea morţii
Despărţirea sufletului de trup
Trebuie să ne pregătim pentru judecata de dincolo de morm?nt
Rugăciunea dinaintea morţii
G?nduri ?nainte de moarte
Povaţă pentru un bolnav
Pregătire pentru moarte
Moartea ?ntru slava lui Dumnezeu
Moartea ?ntru slava lui Dumnezeu
Despre sf?rşitul năprasnic al unei creştine
Sufletul după moarte
Aducerea-aminte de moarte
Soarta de dincolo de morm?nt a răposaţilor
?mpărtăşirea cu cei morţi
Soarta de dincolo de morm?nt a unei creştine
Starea oamenilor după mutarea din trup
Crucea de ?ngropare
Prima ?nt?lnire de după moarte
Pomenirea celor răposaţi
Despre cei adormiţi
Despre o prevestire de dincolo de morm?nt a morţii
Amărăciunea pentru morţi
Pomenirea celor morţi
Moartea ?n naufragiu ? moarte mucenicească
Rugăciunea la moartea fratelui
Puterea slujbelor de pomenire a celor răposaţi
Cum trebuie pomeniţi cei morţi ?n sectă
?nfricoşata Judecată
Moartea şi judecata
?nfricoşata Judecată
Cu ce ne vom ?ndreptăţi la ?nfricoşata Judecată
Gheena
Cimitirul

Rugăciunea ?n vremea bolii
Vă simţiţi foarte slăbită şi credeţi că vă apropiaţi de ieşirea sufletului din trup. Boala aminteşte de moarte, ?nsă nu proroceşte ceasul ei. Totuşi, de vreme ce aţi primit aducerea-aminte de moarte, nu e nepotrivit să vă pregătiţi de ea. Dat fiind că sunteţi mereu bolnavă, nu vă este greu să vă ?nsuşiţi g?ndul la ieşirea din trup, după pilda Cuviosului Nicanor ? şi această ieşire nu vă va lua pe neaşteptate. Fericită este pomenirea morţii; ea, ?mpreună cu aducerea-aminte de Domnul, e temelia tare a bunei r?nduieli creştineşti a duhului.
Vă pl?ngeţi de dumneavoastră ?nşivă că vă rugaţi prost şi nu vă ţineţi de nevoinţe. ?n această privinţă vă lămureşte Sf?ntul Tihon de Zadonsk, care a zis: ?Ce rugăciune ?i trebuie bolnavului? Mulţumire şi suspinare.? Acestea ?nlocuiesc orice nevoinţă. Deci, fiţi senină!
Nu puteţi merge la biserică din pricina bolii, aşa ?nc?t aţi rămas la pravila de chilie. ?mpliniţi-o după putere. Să ştiţi că pravila este de trebuinţă din pricina neputinţei noastre, nu pentru rugăciunea ?n sine, care se poate face şi fără pravilă... Staţi cu g?ndul la Liturghie ? nu ca un săv?rşitor, ci ca unul ce e de faţă (prin mutarea cu g?ndul) la Liturghia săv?rşită de altul.
Nu aveţi g?nduri prea vesele ?n ce vă priveşte? Era ?n Egipt un bătr?n duhovnicesc ? Apollo, mi se pare... Acesta le spunea cu tărie tuturor fraţilor, şi străinilor, de asemenea: ?Nouă, creştinilor, nu ni se cuvine să ne m?hnim... Să se m?hnească păg?nii şi jidovii. Iar noi, cei m?ntuiţi de Domnul... al nostru este raiul, a noastră este ?mpărăţia Cerurilor. Cu noi sunt Hristos, harul Sf?ntului Duh, Maica lui Dumnezeu, oştirile cereşti şi sfinţii toţi...?
Aceste g?nduri şi cele asemănătoare lor să le ţineţi ?n minte, iar pe cele de m?hnire lepădaţi-le... Ce mare lucru că trebuie să staţi ?n chilie, că nu mergeţi la biserică (nu din lenevie, ci din boală)? C?nd vă rugaţi, vă faceţi de fiecare dată biserica lui Dumnezeu (II Cor. 6, 16), fiindcă Dumnezeu este pretutindeni. Citiţi mai des Tatăl nostru şi Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te. Dumnezeu este Tatăl nostru, iar Născătoarea de Dumnezeu este Maica noastră... Sfintele Taine sunt s?nii prin care ea ne dă laptele harului.
Aşa să vă umpleţi mintea... Să mai aveţi ?naintea ochilor, deschise, Evanghelia şi Apostolul. Citiţi c?te un verset şi străduiţi-vă să cugetaţi la fiecare cuv?nt. Dacă Dumnezeu vă va da vreun g?nd ziditor, ?nsemnaţi-l ?n scris. Să aveţi ?ntotdeauna o foaie de h?rtie pe masă... Şi celelalte g?nduri bune să vi le ?nsemnaţi ?n scris. Să binecuv?nteze Domnul şi vă doresc toată m?ng?ierea.

Rugăciunea pentru izbăvirea de boală

?mi pare rău că boala dumneavoastră se tot prelungeşte şi pe deasupra ?şi ?ntinde stăp?nirea; să vă dea Domnul izbăvire de această boală. Chiar dacă Domnul, Cel ce trimite bolile, are ?ntotdeauna ?n vedere binele nostru, noi totuşi nu fără ?ncuviinţarea lui Dumnezeu ne rugăm pentru izbăvirea de ele; aceasta nu ?nseamnă că ne lepădăm de binele pe care ni-l făgăduieşte calea bolii, căci poate Domnul aşteaptă de la noi c?nd suntem bolnavi tocmai să ne rugăm Lui cu mai multă r?vnă. Atunci rugăciunea noastră se potriveşte cu planul lui Dumnezeu.
A vă ruga pentru ?nsănătoşire nu este un păcat. Trebuie să adăugaţi ?nsă ?dacă este voia Ta, Doamne!?. Deplina supunere faţă de Domnul, cu primirea supusă a bolii trimise ca pe un lucru bun de la Domnul Cel bun, dă pace sufletului şi ?l pleacă spre milostivire pe Domnul... Şi El fie că ?nsănătoşeşte, fie că umple de m?ng?iere, ?n ciuda str?mtorării pricinuite de boală.
Pe sufletul dumneavoastră apasă mai mult dec?t orice boala fiicei. ?ndureraţi-vă pentru ea şi cu durere strigaţi către Domnul, şi pe fiica dumneavoastră ?ndemnaţi-o să facă acelaşi lucru, şi pe toţi casnicii dumneavoastră. Atunci toate rugăciunile pentru ea se vor ?mpreuna şi vor alcătui un glas de tr?mbiţă, ?n stare să atragă luarea-aminte a Domnului...
S-o izbăvească Domnul de neputinţa ei!

?n vremea bolii ajunge rugăciunea de acasă

Să vă ajute Dumnezeu!
Bolile ţin loc de canon. Răbdaţi cu seninătate: ele sunt pentru Dumnezeu ca săpunul pentru spălătorese. La biserică, fiind bolnavă, nu sunteţi ?ndatorată să mergeţi. Strigaţi acasă mai des către Dumnezeu! Dacă nu faceţi ceea ce nu vă stă ?n putere, asta nu ?nseamnă că sunteţi pentru Dumnezeu ca un copil vitreg.

Despre rugăciunea bolnavului către sfinţi şi Dumnezeu, ?n acelaşi timp cu tratamentul

Să vă trataţi sora şi să cereţi ajutorul sfinţilor sunt două lucruri care nu se bat cap ?n cap. Dumnezeu l-a făcut pe doctor şi doctoriile tot de Dumnezeu sunt făcute. Doctorul nu vindecă prin sine, ci Dumnezeu vindecă prin el. Dumnezeu dă insuflare doctorului, şi doctorul prescrie doctoria potrivită. Iar c?nd Dumnezeu nu ajută doctorului, nu ştiu de poate nimeri vreun doctor doctoria potrivită. Cereţi ajutorul doctorului, dar totodată mai v?rtos rugaţi pe Domnul şi pe sfinţii Lui să-i dea ?nţelepciune doctorului. Şi cereţi mijlocirea oamenilor bineplăcuţi lui Dumnezeu şi faceţi tot ce fac oamenii evlavioşi ?n atare ?mprejurări (numai la vrăjitoare să nu mergeţi).
Nu ştiţi dumneavoastră unde este ascuns ajutorul lui Dumnezeu pentru sora dumneavoastră. Poate că Dumnezeu a găsit de cuviinţă ca ea să fie bolnavă fiindcă acest lucru e pentru ea m?ntuitor. Şi atunci ea va răm?ne bolnavă toată viaţa sa, ca să se m?ntuiască. Sau Dumnezeu i-a trimis această boală pentru o vreme, ca să pună la ?ncercare credinţa ei şi a părinţilor ei. Numai Dumnezeu ştie cum stau de fapt lucrurile. Boala nu este un semn al lepădării de către Dumnezeu. Dimpotrivă, este un semn al milei lui Dumnezeu. De la Dumnezeu totul este milă ? şi boala, şi sărăcia, şi necazul. Sora dumneavoastră să se roage mai cu os?rdie lui Dumnezeu, dar rug?ndu-se să nu spună ?Dă-mi sănătate?, ci ?Fie voia Ta, Doamne! Slavă Ţie, Doamne! Dacă aşa este plăcut ?naintea Ta, fie voia Ta! Cred că şi boala este bună, după cum este bună sănătatea. ?ţi mulţumesc, Milostivule Ziditor!?. Deprinde-o să citească, şi să scrie, şi să facă lucru de m?nă, şi aşa să se m?ntuiască.
Binecuv?ntarea lui Dumnezeu fie asupra ta!

Rugăciunea bisericească pentru bolnavi are putere mai ales ?nsoţită de rugăciunea celor ce au dat slujbele

E bine că aţi r?nduit să se facă rugăciune pentru fiica dumneavoastră. Două molifte pe săptăm?nă şi pomenire la proscomidie. S-ar părea că este destul. Dar cine se roagă cu durere pentru bolnavă? Dumnezeu ia aminte la rugăciune atunci c?nd pentru bolnav se roagă cineva cu sufletul. Dacă nimeni nu suspină din suflet, slujba va fi o poliloghie, iar rugăciune adevărată pentru bolnavă nu va fi. La fel cu proscomidia, la fel şi cu liturghia. Dumneavoastră mergeţi la slujbele pe care le-aţi comandat? Dacă nu, credinţa dumneavoastră este fără putere... Slujbele le-aţi comandat ? ?nsă, d?nd bani ca să se roage alţii, dumneavoastră v-aţi lepădat de pe umeri orice grijă... Nu este nimeni care să se ?ndurereze pentru bolnavă. Celor care săv?rşesc slujba nici prin minte nu le trece să se ?ndurereze cu sufletul ?naintea Domnului pentru cei pe care ?i pomenesc la slujbe... Şi de unde să se ?ndurereze ei pentru toţi?
Altceva este dacă sunteţi de faţă la slujbă atunci c?nd este pomenită N... Atunci durerea dumneavoastră este purtată de rugăciunea Bisericii şi ?nălţată mai grabnic la Scaunul lui Dumnezeu... Şi face ?ndurerată ?nsăşi rugăciunea Bisericii, chiar dacă cei care slujesc nu sunt ?ndureraţi. Vedeţi deci unde stă puterea! Mergeţi la slujbe dumneavoastră ?nşivă şi ?ndureraţi-vă cu sufletul pentru bolnavă... Şi treaba va ieşi bine. ?n biserică, la liturghie, fr?ngeţi-vă sufletul ?n vremea proscomidiei şi mai ales c?nd după Pe Tine Te lăudăm se c?ntă c?ntarea Născătoarei de Dumnezeu: Cuvine-se cu adevărat. Atunci sunt pomeniţi din nou viii şi morţii...
Pomenirea la liturghie este mai puternică dec?t numai cea de la proscomidie, fiindcă ea arată o mai puternică ?mpreună-pătimire a dumneavoastră cu bolnava şi totodată credinţa şi nădejdea c?t se poate de tare că Domnul nu vă va lipsi de ajutorul Său. Unde să daţi liturghii? Unde vă trage sufletul, acolo să daţi...
Lucrul cel mai ?nsemnat este ?nsă durerea sufletului dumneavoastră pentru bolnavă. Şi ajutaţi mai mult săracilor. Nu numai celor care umblă pe stradă, ci daţi uşurare unei familii apăsate de sărăcie. Rugăciunea ei vă va uşura povara de pe inimă...
Să vă binecuv?nteze Dumnezeu pe voi, pe toţi!

Despre primirea Sf?ntului Maslu
Mila lui Dumnezeu fie cu dumneavoastră! Sunteţi tot bolnavă. Să vă m?ntuiască Domnul. ?n ce priveşte faptul că v-aţi hotăr?t să primiţi Sf?ntul Maslu, este un lucru foarte bun. Această Taină ar trebui să fie pentru creştini singurul mijloc de tratament ?n boli. Să vă ajute Domnul. Mie ?mi pare că ?ncă e nevoie de dumneavoastră aici. Dumneavoastră poate v-aţi săturat de lumea asta, dar ?ncă mai aveţi de rostuit copiii ? şi, după ce veţi face asta, puteţi merge cu Dumnezeu dincolo!
Alte carti de interes :

cartea Predici

Predici

Volumul de fata reuneste predici la Praznicele Imparatesti, la sarbatorile inchinate Maicii Domnului si la Duminicile de peste an rostite de Sfantul Teofan Zavoratul spre folosul duhovnicesc al celor ce inseteaza ...

cartea Sfaturi pentru familia crestina

Sfaturi pentru familia crestina

In împrejurările neprevăzute, da-mi să țin minte că toate sunt trimise de către Tine. învață-mă să mă port cu inimă deschisă și cu în­țelepciune față de toți cei din ...

cartea Viata duhovniceasca si cum o putem dobandi-Scrisori

Viata duhovniceasca si cum o putem dobandi-Scrisori

In ce masura poate ajuta acest volum? Un lucru il stim sigur: cartea de fata a salvat viata unui om.Un tanar rus a vrut sa se sinucida,influentat fiind de lecturile Nietzsche.Aplecat de acasa pe ascuns si ...

cartea Despre purtarea crucii

Despre purtarea crucii

Format 11x14 cm ...

cartea Cuvinte de aur. Volumul VII. Mangaierea celor indurerati (despre moarte, doliu, parastase)

Cuvinte de aur. Volumul VII. Mangaierea celor indurerati (despre moarte, doliu, parastase)

In textele volumului de fata,Sfantul Ioan Gura de Aur ne dezvaluie care este moartea adevarata si moartea falsa. Mort cu adevarat nu este cel care sufera moarte biologica,pentru ca moartea aceasta are doar ...

cartea La tine mi-e nadejdea. Din copilaria Sfantului Teofan Zavoratul

La tine mi-e nadejdea. Din copilaria Sfantului Teofan Zavoratul

...

cartea Mantuirea in viata de familie

Mantuirea in viata de familie

Volumul de fata îsi propune sa reuneasca în paginile sale scrisorile Sfântului Teofan Zavorâtul cu privire la viata familiei crestine. Patrunderea spirituala a marelui dascal ...

cartea Cum sa ne imbogatim viata prin rugaciune

Cum sa ne imbogatim viata prin rugaciune

Cartea de faţă, concepută pentru a răspunde nevoilor practice ale cititorilor, cuprinde două scrieri ale Sfântului Teofan Zăvorâtul care prezintă un deosebit interes pentru viaţa de rugăciune. ...

cartea Psaltire sau cugetari evlavioase si rugaciuni scoase din facerile Sfantului Efrem Sirul si asezate dupa randuiala Psalmilor lui David

Psaltire sau cugetari evlavioase si rugaciuni scoase din facerile Sfantului Efrem Sirul si asezate dupa randuiala Psalmilor lui David

Traducere din limba rusa de Adrian Tanasescu-VlasAnul aparitiei 2011Cele mai frumoase rugăciuniale Sfântului Efrem Sirul, alcătuite de Sfântul Teofan Zăvorâtul după asemănarea PsaltiriiDupă ...

cartea Invataturi si scrisori despre viata crestina

Invataturi si scrisori despre viata crestina

Traducere din limba rusa de Elena Dulgheru si Richard Sârbu. Imparatia lui Dumnezeu nu-si anunta ceasul în care vine. Ca ploaia pe lâna, va coborî la ceas de noapte, nestiut ...

cartea Despre biruirea pacatului

Despre biruirea pacatului

Sămânța a tot răul este iubirea de sine. Ea zace chiar în străfundul inimii. Omul ar trebui sa-si trăiască viața spre folosul semenilor și să reverse asupra lor tot ce primește de la ...

cartea Homo eticus

Homo eticus

Omul secular, omul eticus al acestei lumi fara Dumnezeu, omul eticus care se crede "dumnezeu" pentru ca viata si moartea sunt in mainile lui, vrea sa ne arate ca poate sa decida cine va muri si cine va trai, ...

cartea Sapte cuvinte despre post

Sapte cuvinte despre post

Sărma­nul post! Câte mustrări, câte defăimări și prigoane nu îndură! Dar iată că totuși, prin mila lui Dumnezeu, dăi­nu­ieș­te. Cum altfel s‑ar putea? Căci temelia ...

cartea Domnul l-a trimis la tine pe cel sarman. Atitudinea crestinului fata de avere

Domnul l-a trimis la tine pe cel sarman. Atitudinea crestinului fata de avere

„Oricui îţi cere, dă-i” – porunceşte Domnul (Luca 6, 30). Aceasta este una dintre primele porunci date în creştinism. Domnul şi Sfinţii Apostoli o pomenesc deseori. Şi, ...

cartea Stiinta rugaciunii

Stiinta rugaciunii

Invatam sa ne rugam dupa cartile de rugaciuni, rugandu-ne prin mijlocirea rugaciunilor gata facute, predanisite noua de catre Domnul si de catre Sfintii Parinti care au sporit în rugaciune. Nu trebuie ...

cartea Cum sa traim crestineste. Pilde din faptele si cuvintele lui Hristos

Cum sa traim crestineste. Pilde din faptele si cuvintele lui Hristos

Când omul aruncă sămânţa în pământ, ea face de la sine rădăcină, tulpină şi boabe, pe când omul se deosebeşte prin conştiinţă şi libertate, şi viaţa lui ...