Bucuriile suferintei. Viata unui preot martir - Dimitrie Bejan


Bucuriile suferintei. Viata unui preot martir - Dimitrie Bejan - coperta carte





Bucuriile suferintei. Viata unui preot martir - Dimitrie Bejan . ...


13 x 20 cm
256 p.

CUPRINS
In loc de prefat?
PARTEA I
Satul natal ? Copil?ria ? Studiile ? C?s?toria si hirotonia ? C?nd Mihai I a fost ales rege ? Rom?nia si Ortodoxia ? Pe frontul din Basarabia ? Pe frontul din Rusia ? Impresii din prizonierat ? Anchete ? Lag?rul de la M?n?stirea Oranki ? Rug?ciunea pentru ploaie ? Colhoznicii pusi la ham ? Martiriul celor 11000 de c?lug?ri ? ?Sinodul" de la M?n?st?rca ? Istoria poporului rom?n ? In pusc?riile comuniste ? Controlul de la Interne ? In asteptarea ?eliberatorilor" ? Diferite personalit?ti ? Mari misionari ai Ortodoxiei ? Byzance apres Byzance ? A venit din nou Cr?ciunul ? In B?r?gan ? Reeducarea ? Eliberarea ? Intoarcerea acas? ? In c?utarea unei parohii ? Preot ?n satul Ghind?oani ? Procesul de la T?rgu-Neamt ? Cu domiciliul fortat ? Duhovnici din M?n?stirea Sih?stria ? Cuv?nt c?tre p?rintii din Sih?stria ? Bucuriile suferintei ? Inainte de sf?rsitul vietii ? Epilog
PARTEA A II-A
Sfaturi duhovnicesti

MARTURISIRI DE TAINA
In lumin? neapus? am fost odat?. Nu contest lucrul acesta. Eram ?n trup duhovnicesc, mergeam la o jum?tate de metru deasupra p?m?ntului. Era un fel de bolt? alc?tuit? din dou? carapace. Lumina venea din acea bolt?. O lumin? g?lbuie foarte frumoas? si dulce la privit... Simteai o c?ldur? duhovniceasc?. Pluteai ?n lumina asta... Am mers c?t am mers si am auzit niste glasuri... C?nd vei ajunge la b?tr?nete poti s? faci si sfintia ta experienta aceasta.
? Ce experient??
? Experienta de viat?. Ca s? cunosti. La v?rsta mea eu si P?rintele Cleopa nu mai suntem ispititi. La v?rsta sfintiilor voastre, a celor mai tineri, ?n fiecare zi sunteti ispititi. Eu nu m? pot pl?nge de ispite... 'Doamne, m? ispiteste satana...'. Nu, pentru c? nu sunt... Ai s? fii ?n experienta asta. Se opreste corpul acesta normal, p?m?ntesc si esti tot cu Dumnezeu. Te sc?rbesti numai la aducerea aminte c? ai privit o femeie si ti-a pl?cut c?ndva. Te sc?rbesti. Eu sunt uneori ?n stare s? m? scuip singur. Aceasta ?mi povestea si P?rintele Cleopa, c?nd puteam veni la Sih?stria. Este demonul care se lupt? cu noi.
? Demonul care lupt? si pe credinciosi si loveste si ?n preoti.
? Mai ales ?n m?n?stiri trage cu tunul cel mare, cu artileria grea. Cei mai vulnerabili dintre toti crestinii sunt c?lug?rii! Ei duc lupta direct. Sigur c? da. Satana are o artilerie foarte puternic?. Probabil c? din c?nd ?n c?nd mai cade si c?te unul... Cade lamentabil de tot.
? C?nd cade se pr?buseste total, p?n? ?n fundul gropii!
? P?n? nu-l d?r?m? nu-l las? ?n pace. De aceea, eu m? uit cu mare ?ndoial? la b?ietii tineri care vor s? intre ?n viata monahal?. Noi ne m?ntuim prin credint? si prin fapte bune. Iar faptele bune nu se pot face f?r? apartenenta Sf?ntului Duh la noi. Dac? pierzi din vedere asta si spui: "Ei, am f?cut si eu ceva bun! Sunt sigur de Rai!" Esti ?n mare primejdie. Eu m? tem c? traista mea este goal?, eu care plec la drum. Am f?cut ce-am putut. M? spovedesc si eu s?pt?m?nal; poate mai des dec?t un c?lug?r, c?-s pe sf?rsite. Este bine s? fie omul preg?tit pentru marea c?l?torie. Am murit de dou? ori, p?rintilor, si am fost fericit c?nd am murit! Am murit de dou? ori si am fost fericit p?rinte, c? m? duc la Dumnezeu. Am simtit asta.
? Cum ati murit?
? Inconstient. Dar am trecut ?n cealalt? lume, st?nd lat aici, pe pat. M-am trezit dup? 3-4 ore din com?. In timpul ?sta am c?l?torit pe o c?mpie ?nflorit? si luminat?, nu de soare, nu de lun?; ci pe bolt? era o lumin? portocalie, o lumin? de aur. M? uitam si m? ?nchinam. Eu eram ?ntreg.
? Aveati trupul aici, pe pat?
? M? vedeam ?n gr?din?. M? vedeam si m? feream s? nu rup nici o floare, c?lc?nd pe jos. Toate florile erau p?n? la genunchii mei si eu c?lcam foarte ?ncet. Eram singur si m? uitam ?nainte s? nu rup vreo floare, vreo tulpin? de floare. Era un miros ?mb?t?tor, care nu-l g?sesti ?n nici un fel de parfum. Eram singur si-mi ziceam ?n mine: "Dar ?ngerul meu unde-i? Dar satana si ispititorul care m? duce p?n? la Judecat?, unde-i?" Nu erau. Eram absolut singur. Nu m? simteam nici str?in, nici singur. Eram ?n lumin?! Lumina nu era alb?, ci era portocalie. C?t vedeai cu ochii, bolta se sprijinea pe un munte. Era un ses infinit pres?rat cu flori. Nu am ?nt?lnit nici un curs de ap? ?n drumul meu. Am mers mult. Aproape pierdusem orizontul din spate, de unde venisem si de unde plecasem. Si la un moment dat se f?cuse un fulger foarte puternic, care mi-a luat vederile si m-am trezit. Eram perfect constient. Era ora trei noaptea. Deasupra mea pl?ngea maica Maria! Nu Maica Domnului, ci sora P?rintelui Ioanichie. La picioare o alt? c?lug?rit? st?tea ?n genunchi si pl?ngea...
? Asta, la ora trei noaptea?
? Am ?ntrebat c?t este ceasul. De atunci nu am mai avut nici o criz?. Nu-s grele. Crize de inim?, dar sunt mortale.
? Si cea de-a doua? Ati spus c-a mai fost ?nc? odat?...
? A fost mai frumoas?, dar n-am voie s-o povestesc. Asa mi-a f?cut ?ngerul: ssst! Si m-a b?tut pe umeri! M-a adus ?napoi... Nu pot! Poate pe patul mortii s-o scriu!
? Suntem noi, poate, prea p?c?tosi, de asta nu v-a l?sat Duhul Sf?nt s-o spuneti!
? Nu era Duhul Sf?nt, ci ?ngerul p?zitor! Era un t?n?r foarte frumos, o dat?. A doua oar?, era o t?n?r? foarte frumoas?, care m-a luat din prag, de aici. Era de ?n?ltimea usii si mi-a f?cut semn s? merg. M-am ridicat de pe pat s? merg, dar nu mai eram eu, adic? eram ?mbr?cat ?ntr-o c?mas? si-o pijama. M-a luat de umeri, m-a scos afar? si dup? aceea m-am trezit tot ?ntr-o gr?din?. O maic? foarte frumoas? la ?nf?tisare, nu b?tr?n?, tot un ?nger, c?ci ?ngerii nu au sex. M-a purtat foarte putin printr-o gr?din?, mai ?nflorit? dec?t aceea. Erau tot felul de pomi si p?s?ri care c?ntau. Nu era Raiul, c?ci ar fi trebuit s? ?nt?lnesc vreun profet acolo. Poate era un fel de anticamer? a Raiului. Poate, zic eu acum! In Rai merg cei buni. Nu m?n?nc? mere si pere. Merge numai cu duhul. Trupul r?m?ne la cimitir. Merge numai duhul, iar duhul are nevoie de m?ncare, dar duhovniceasc?. Se auzeau ?n dep?rt?ri c?ntece. Dar nu stiai de unde vin la urechile tale. Numai c?ntece melodioase b?rb?testi. N-am auzit nici un cor feminin. Asta dureaz? ore ?ntregi, dou?-trei ore! C?nd m? trezesc, mai uit din detalii, dar ceea ce este fundamental ?n vedenie ?mi amintesc. Asta este p?rinte, ?n mare!
? Spuneati c? toti o s? trecem prin st?rile acestea?
? Obligatoriu. Toate sufletele, c?nd se despart de trup, c?l?toresc. Sunt duse de ?ngerul de lumin? pe care ?l primim la Sf?ntul Botez. La dreapta si la st?nga este cel putin un diavol care este ispititorul ?ng?duit de Dumnezeu pe toat? viata. De obicei sunt mai multi diavoli dec?t ?ngeri. Eu trag concluzia c? au c?zut foarte multi ?ngeri, atunci c?nd a fost marea r?zvr?tire a ?ngerilor! Dumnezeu ?i ?ng?duie. Sunt acuzatorii nostri. C?nd ajungem la Scaunul de judecat?, noi singuri ne m?rturisim ?n fata Luminii, c? M?ntuitorul se arat? ca un glob de lumin? mai str?lucitor dec?t soarele. Noi singuri ?ncepem a spune p?catele noastre. Nu ne ?ntreab?: De ce ai suduit? De ce cutare sau cutare...? Spune, suflete, spune! Alt grai! N-ai gur? acolo. Esti o bil? mai mare sau mai mic? de lumin?. Alt? lumin?. Si nu-i lumina neapus? ?n care se complace Bunul Dumnezeu. Este o lumin? creat? totusi. O lumin? ?n care plutesc ?ngerii care sunt mai aproape de noi. Am avut si viziunea asta. C? ?n fata Tronului de judecat? spui tot, dar spui cu mare rapiditate. Este un alt fel de exprimare. Si cei buni si cei r?i se acuz?. Se acuz?! Nimeni nu vorbeste eventual de bun?t?tile pe care le-a f?cut pe p?m?nt. Vorbeste numai de r?ut?ti! Eu stiu c-am ajuns p?n? la cap?t si, ?n cercetarea lui Dumnezeu, am simtit m?na lui Dumnezeu si m-am trezit pe pat. Dar Dumnezeu nu era Dumnezeu cu chip. Era o lumin? dumnezeiasc?. O lumin? rotund?. Nu ti-L ?nchipui pe Dumnezeu cu barb?, cu must?ti sau pe Iisus Hristos ca la 30 de ani. Nu. O lumin? negr?it?! O lumin? ?naintat?. Si tu erai tot o lumin? foarte palid?, ?n comparatie cu lumina ?ngerilor care te ?nsoteau si cu lumina cereasc?! Iar satana era r?mas ?n urm?, la o distant? mare. Nu ?ndr?znea s? se apropie de Dumnezeu. Nici nu scheuna, nici nu pl?ngea. Acuza! C?nd i-a venit r?ndul, i s-a dat voie s? acuze. Exact ca la tribunal. Adic? oamenii au f?cut un tribunal de judecare a lui Dumnezeu. Si scurt, este destul s? te consideri p?c?tos. Eu am spus asa, exact ca la b?rbatul cel din Evanghelie: "Cred, Doamne, ajut? necredintei mele!" Cu asta am ?nceput.
? Asta a fost atunci, a doua oar?? Si c?t timp a durat, P?rinte Dumitre? O or?, dou?, trei?
? Nu stiu c?t. Eu m-am trezit la ora trei. De la 12 la trei noaptea. A tinut mult c?l?toria. Foarte mult!
? In timpul c?l?toriei se vedea ceva prin v?zduh? Diavoli sau ?ngeri?
? Nimic. Simti o fort? care te-mpinge din spate. Alt? lume. Altul este sufletul omului si altul spiritul ?ngerului. Nu-i pl?m?dit din aceeasi materie. Nici nu suntem f?cuti egali cu ?ngerii, ci suntem asemenea lor p?n? la un punct, ?n cunoastere. Da. El zboar?. N-are aripi. Traverseaz? spatiile ?n alt fel. Eu c?lcam, c?lcam cu picioarele. N-am c?p?tat aripi. M?inile nu mi s-au f?cut aripi. C?lcam pe picioare. Nu tare, c? m? temeam. Parc? plantele pl?ngeau, dac? le c?lcam si c?utam s? pun v?rfurile picioarelor printre dou? plante. Eram si ametit de parfumul acestei gr?dini ?n care eu nu vedeam pe altii. Dar poate nici altii care erau acolo, nu m? vedeau pe mine. C?nd mergeam pe un anumit drum, mergea mai ?nt?i ?ngerul si m? conducea. Ingerul nu m? ducea direct prin mijlocul gr?dinii.
? Ingerul era un fel de lumin? sau tot asa cu aripi?
? Nu, nici un fel de arip?. Nimic. O lumin? lunguiat?, asa ca un glob rotund, dar mai mare, aproape de m?rimea omului. Si omul r?m?ne tot la m?rimea lui, ca si cum ar fi o carcas? ?n care st? sufletul t?u. Nu-i liber. Este un fel de carcas?, tot spiritual?; c? imediat dup? moarte sufletul este spirit. N-are nici o calitate omeneasc?, material?. Este duh. Duhul omului. Merge la judecat?. La Judecata obsteasc? vom fi si-n trup. Trupul ?ns? se ?nduhovniceste. F?r? trebuint? material?. O s? ne cunoastem am?ndoi, o s? ne d?m "bun? ziua".
? Acolo sus?
? Da. Popoarele se adun? pe neamuri, pe ?mp?rati, pe regi si voievozi, pe familii, la Judecata obsteasc?. Este un fel de r?stimp, p?n? c?nd apare M?ntuitorul, ?n care lu?m contact cu p?rintii. Ne adun?m pe familii, pe popoare si ?n mijlocul popoarelor, familie l?ng? familie.
? Si cu prieteni, cu colegi, cu cunoscuti?
? Cunoasterea noastr? va fi mult mai perfect? dec?t acum.
? O s? ne ?nt?lnim cu cei pe care i-am ?ndemnat s? se poc?iasc? si nu s-au poc?it? ? Si cu buni si cu r?i ne vom ?nt?lni. Abia atunci se face dezlipirea bunilor de r?i. "Duceti-v? ?n iad! Mergeti ?n rai!", spune M?ntuitorul acolo. Acestea sunt cele dou? sentinte. "Mi-ati dat s? m?n?nc, mi-ati dats? beau, m-ati c?utat c?nd eram ?n temnit?..."
? Dumnezeu stie c?t timp mai este p?n? la judecata universal?!
? M?ntuitorul spune: "Nu este al vostru a sti tainele lui Dumnezeu". Acest lucru st? ?n cunostinta Tat?lui ceresc. Nu stie nici Fiul, ?n umanitatea Lui.



Alte carti de interes :

cartea Simple povestiri. Cugetari morale despre viata de toate zilele

Simple povestiri. Cugetari morale despre viata de toate zilele

Autorul acestei carti, Parintele Dimitrie Bejan, este unul dintre cei mai ilustri reprezentanti ai intelectualitatii interbelice. Personalitate complexa si, din pacate, inca putin cunoscuta, Pr. Bejan este ...

cartea Hotarul cu cetati - Cum se distruge un neam!

Hotarul cu cetati - Cum se distruge un neam!

Dimitrie Bejan a rămas în conştiinţa posterităţii drept unul din puţinii martori pătimitori ai holocaustului comunist care a lăsat în urma sa o mărturie scrisă ce poartă amprenta unei ...

cartea Imi strig credinta cu timp si fara timp - Suferintele unui preot ortodox in Rusia sovietica

Imi strig credinta cu timp si fara timp - Suferintele unui preot ortodox in Rusia sovietica

Mărturisirea cu curaj a adevărului în timpul celei mai aprige stăpâniri ateiste, misiunea rodnică pastorală şi destinul personal, eclesial şi postum dramatic, fac din viaţa şi scrierile ...

cartea Sfantul Dimitrie Izvoratorul de Mir. Sfantul Dimitrie cel Nou Basarabov

Sfantul Dimitrie Izvoratorul de Mir. Sfantul Dimitrie cel Nou Basarabov

Sfântul Dimitrie este singurul numit de Biserică Mare Izvorâtor de Mir. Izvorârea de mir este unul dintre semnele de recunoaştere a sfinţeniei. Miresmele sunt o rămăşiţă a paradisului ...

cartea Viata si minunile Sfantului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor (DVD)

Viata si minunile Sfantului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucurestilor (DVD)

Păstor de animale şi călugăr smerit, Sfântul Dimitrie cel Nou a trecut atât de discret prin viaţa pământească, încât nu se cunoaşte cu exactitate perioada în ...

cartea Viata si Acatistul Preacuviosului Parintelui nostru Dimitrie cel Nou din Basarabi

Viata si Acatistul Preacuviosului Parintelui nostru Dimitrie cel Nou din Basarabi

...

cartea Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir - Viata si acatistul

Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir - Viata si acatistul

...

cartea Viata si Acatistul Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de mir

Viata si Acatistul Sfantului Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de mir

...

cartea Sfantul Cuvios Dimitrie Basarabov cu sfintele moaste la Bucuresti. Viata, istoricul moastelor, minunile, acatistul, paraclisul

Sfantul Cuvios Dimitrie Basarabov cu sfintele moaste la Bucuresti. Viata, istoricul moastelor, minunile, acatistul, paraclisul

Editie îngrijita de L. S. Desartovici, ilustratii: Călin Vădanîn paginile acestei cărţi am încercat să cuprindem cuvinte si mărturii ale iconomiei si lucrărilor pe care Sfântul ...

cartea Sfantul Dimitrie cel Nou, patronul Bucurestilor

Sfantul Dimitrie cel Nou, patronul Bucurestilor

Identitatea patronului spiritual al Bucurestilor a starnit, in mod firesc, de-a lungul timpului – in lumea teologica , dar nu numai –, o serie de controverse. Un portret cat mai apropiat de realitate ...

cartea Nadejdea noastra. Convorbiri duhovnicesti antiateiste

Nadejdea noastra. Convorbiri duhovnicesti antiateiste

Restituim memoriei colective cea de a doua carte a parintelui Dimitrie Dudko. Dupa marturia autobiografica din volumul „Imi strig credinta cu timp si fara timp“ publicat la editura noastra ...

cartea Slujba Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Bucurestilor - Colectia Tronos (notatie psaltica)

Slujba Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou Ocrotitorul Bucurestilor - Colectia Tronos (notatie psaltica)

...

cartea Sfantul Nectarie Facatorul de Minuni - Viata, Minuni, Invataturi (CD)

Sfantul Nectarie Facatorul de Minuni - Viata, Minuni, Invataturi (CD)

Lectura:Ierom. Stefan Nutescu Cuprins 1.Viata2.Cerere de iertare a Patriarhiei Alexandriei catre Sfantul Nectarie Facatorul de Minuni3.Minuni4.Invataturi ...

cartea Sfaturile unui preot pentru enoriasii lui

Sfaturile unui preot pentru enoriasii lui

Traducere din limba rusa de Mariana Casa Odata, un staret a spus: Sunt multi preoti buni si evlaviosi, insa doar unul dintr-o mie este in stare sa calauzeasca viata duhovniceasca a omului. Acesta este un mare ...

cartea Randuiala Sfintei Impartasiri (CD)

Randuiala Sfintei Impartasiri (CD)

Lectura:Ierom. Stefan Nutescu Cuprins1.Canonul Sfintei Impartasiri2.Cele douasprezece rugaciuni3.Multumirea dupa Sfanta Impartasire ...

cartea Castitatea si casatoria - carte pentru tineri

Castitatea si casatoria - carte pentru tineri

Suntem datori sa intelegem de ce in viata se intalnesc atat de des familii nenorocite. Trebuie sa stim unde se afla veninul otravitor al vietii multor perechi conjugale, care la exterior par fericite... ...