Cazania


Cazania - coperta carte

Cazania . Cazania din 1643 Cea mai însemnată lucrare a mitropolitului Varlaam, și în același timp una din cele mai de seamă din istoria vechii culturi românești, este intitulată „Cartea românească de învățătură la dumenecele preste an și la praznice împărătești și la svănți mari“ sau Cazania, apărută la Iași, în 1643. Are 506 file, ilustrate cu numeroase gravuri, reprezentând scene biblice, chipuri de sfinți la car...


Momentan, acest titlu nu mai este diponibil17 x 25 cm690 p.Coperti cartonateT?lcuirea evangheliilor şi cazanii la toate duminicile alcătuite de Patriarhul Justinian după chiriacodromionul lui Nichifor Teotoke, Arhiepiscopul Astrahanului, tradus de Mitropolitul Grigore, tipărit pentru prima dată ?n anul 1801 de Mitropolitul Dositei şi retipărit ?n anul 1857 de Mitropolitul Nifon.?n lumina recentei aniversări de către Biserica noastră a 80 de ani de patriarhat, această punere ?n lumină a uneia dintre laturile distinctive ale personalităţii arhipastorale ale Părintelui Patriarh Justinian Marina se impune ca o pioasă ?ndatorire. Căci, unei lucrări asemănătoare - de zidire duhovnicească şi morală şi de ?ntărire a conştiinţei creştin-ortodoxe -, ?i este destinată şi această nouă ediţie a Cazaniei. Prin ea se restaurează totodată şi ?nţelesul originar al cuv?ntului cazanie, denumind nu o didahie searbădă, ci o ?nălţătoare ?nvăţătură dumnezeiească, ?mpărtăşită credincioşilor după canoanele unei g?ndiribisericeşti şi ?ntr-un grai rom?nesc de neasemuită limpezime şi ne?ntrecută ?nc?ntare... (Din Precuv?ntarea Părintelui Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Rom?ne)
Alte carti de interes :