Dragostea. Talcuire la rugaciunea Sfantului Efrem Sirul


Dragostea. Talcuire la rugaciunea Sfantului Efrem Sirul - coperta carte

Dragostea. Talcuire la rugaciunea Sfantului Efrem Sirul . Traducere din limba bulgara de Gheorghita Ciocioi Viata inimii este dragostea, iar moarte a inimii sunt înrairea si vrajmasia împotriva fratilor. Domnul pentru aceea ne tine pe pamânt, ca sa ne patrundem inimile noastre întru totul de dragostea catre Dumnezeu si catre aproapele. Aceasta asteapta El de la fiecare dintre noi. Acesta este scopul existentei lumii. (Sfântul Ioan de Kronstadt) ...


11 x 20 cm
192 p.

Traducere din limba bulgara de Gheorghita Ciocioi

Viata inimii este dragostea, iar moarte a inimii sunt ?nrairea si vrajmasia ?mpotriva fratilor. Domnul pentru aceea ne tine pe pam?nt, ca sa ne patrundem inimile noastre ?ntru totul de dragostea catre Dumnezeu si catre aproapele. Aceasta asteapta El de la fiecare dintre noi. Acesta este scopul existentei lumii. (Sf?ntul Ioan de Kronstadt)

Cuprins:
CAPITOLUL 1: Despre dragostea de Dumnezeu şi de aproapele
CAPITOLUL 2: Prin credinţă şi nădejde ? către dragoste
CAPITOLUL 3: ?nsuşirile dragostei
CAPITOLUL 4: Păcatele ?mpotriva dragostei
Păcatele ?mpotriva dragostei către dumnezeu
Păcatele ?mpotriva dragostei către aproapele
CAPITOLUL 5: Piedici ?n a ?nfăptui dragostea către aproapele
CAPITOLUL 6: Roadele dragostei de Dumnezeu
Notă biografică

CAPITOLUL 3: ?nsuşirile dragostei
Sf?ntul Isaac Sirul zugrăveşte astfel desăv?rşita dra?gos?te: ?Dragostea de Dumne?zeu este după natura ei foc mistuitor şi, c?nd fără de măsură cuprinde pe cineva, conduce acel suflet spre extaz. Cel ce a gustat această dragoste nu poate să o cuprindă pe ea ?n inima lui şi să o suporte. Şi o schimbare neobişnuită află ?ntru el pe măsura ca?lităţii iubirii lui. Iată şi semnele vă?di??te ale acesteia: faţa omului se face ca de foc şi plină de bucurie, iar trupul lui capătă o căldură neobişnuită. Fri?ca şi str?mtorarea se ?ndepărtează de la el şi acesta ajunge la extaz. Puterea ce ţinea mintea lui adunată (?ntru cele păm?nteşti) ?l părăseşte şi ajunge ast?fel la duhovnicească contemplaţie. Şi pe cea mai ?nfricoşătoare moarte o so?coteşte el ca bucurie. Această contem?pla?ţie a minţii nu‑l părăseşte nicicum, ne?ncetat afl?ndu‑se el cu g?ndul la cer? De această duhovnicească ?mbătare au fost cuprinşi odinioară Apostolii şi mucenicii. Cei dint?i au străb?ătut ?ntreaga lume, ostenindu‑se şi pătimind nenumărate sc?rbe şi necazuri. Ceilalţi şi‑au vărsat s?ngele ca apa din mădularele lor tăiate şi nu s‑au descurajat ?n ?nfricoşătoare patimi, ci le‑au răbdat cu bărbăţie?.
De o astfel de dragoste a fost cuprins, de pildă, Sf?ntul Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei. Arestat din po?runca ?mpăratului roman Traian, el a trebuit să fie dus la Roma şi acolo, ?na?intea poporului, conform sentinţei, să fie sf?şiat de lei. Sf?ntul Ignatie cu glas ?nalt a mulţumit lui Dumnezeu pen?tru această sentinţă şi cu cea mai ma?re bucurie s‑a lăsat legat ?n lanţuri. Sufletul lui era cuprins de dum?ne?zeiască dragoste. Pe drumul către Ro?ma ?nsă, dintr‑o dată, el a ?nceput să se clatine, dar nu de acea aşteptată moar?te, ci din pricina dragostei creştinilor din Ro?ma. El a ?nceput să se teamă, ca nu cum?va din prea multă dragoste pentru el aceştia să intervină ?na?intea stă?p?nitorilor, ori prin vreun alt mijloc să zădărnicească ?mplinirea sentinţei condamnării la moarte.
Şi iată, ?n drumul spre Roma epis?copul le‑a scris creştinilor o scrisoare păstrată p?nă astăzi, ?n care fierbinte ?i ruga să nu‑l ?mpiedice să moară pentru Hristos, pe Care el ?l iubea din toată fiinţa sa. Prin ?nduioşătoare cuvinte ?i ruga doar un singur lucru: să se roage pentru el la Dumnezeu, ca să‑i dea puteri să ?mplinească cu fapta ceea ce spune prin cuv?nt, şi nu numai să se numească creştin, ci să se şi arate astfel ?naintea lui Dumne?zeu. ?Lăsaţi‑mă, scrie el, să mă fac hra?nă fiarelor, prin care voi putea să ajung la Dumnezeu! Eu sunt gr?ul lui Dumnezeu şi doresc să fiu măcinat de dinţii fiarelor, ca să mă prefac ?n p?i?ne curată la Dumnezeu. Rugaţi‑vă pen?tru mine, să fiu jertfă bineplăcută lui Dumnezeu?! Iertaţi‑mă, eu ştiu ceea ce‑mi este mai de folos. Acum ?n?cep să devin ucenicul lui Hristos, c?nd nu mai doresc nimic din lucruri?le cele văzute şi nevăzute, ci doar una: să ajung la Hristos. Focul, crucea, haita de fiare, tăierea, sf?şierea, ruperea oaselor, zdrobirea mădularelor şi ciop?rţirea ?ntregului trup şi orice altă muncă diavolească să mi se ?nt?mple mie, numai să‑L primesc pe Iisus Hristos! La nimic nu‑mi folosesc desfătările păm?nteşti, nici ?mpărăţia acestei lumi. Mai bine este pentru mine să mor pentru Hristos Iisus dec?t să ?m?părăţesc p?nă la sf?rşitul păm?ntu?lui. Pentru că ce‑i va folosi omului dacă va c?ştiga lumea ?ntreagă, iar sufletul său ?l va pierde? (Mat. 16, 26). ?nsetez du?pă Domnul? ?l caut pe El, Cel Care a murit şi a ?nviat pentru noi. Ierta?ţi‑mă, fraţilor, nu mă opriţi să merg că?tre viaţă! Iisus este viaţa celor ce cred? Dacă cineva ?l are pe El ?n inima lui, va ?nţelege ceea ce caut şi va ară?ta milă către mine, cunosc?nd de ce dragoste sunt cuprins? Dacă vă voi cere cele potrivnice (adică să mă iz?băviţi de moarte), nu mă ascultaţi, ci urmaţi cele pe care vi le‑am scris acum!... Dragostea mea e către Cel răs?tignit pe cruce, şi nu către lucrurile lumeşti? Singur Dumnezeu‑Tatăl şi Domnul Iisus Hristos să vă ?ncredinţeze că spun adevărul. Rugaţi‑vă şi voi ?mpreună cu mine, ca să primesc prin Sf?ntul Duh ceea ce năzuiesc? Dacă sufăr, şi voi nu mă ?mpiedicaţi, aceasta ?nseamnă că mă iubiţi!?...
Sentinţa os?ndirii la moarte a vitea?zu?lui ostaş al lui Hristos a fost ?ndepli?ni?tă. Dumnezeu a răspuns rugăciunii credinciosului Său rob. El a fost sf?şiat de fiare la Roma.
Multe sunt pildele de dragoste fier?bin?te către Dumnezeu, pecetluite cu s?n?gele sfintei mucenicii, ori mărturi?i?le arătate ?n diferite chipuri de nevo?in?ţă pentru Hristos, ajunsă p?nă la jertfă de sine. Toţi sfinţii, cuprinşi de dra?gos?te serafică, au socotit ca nimic sufe?rin?ţele şi umilinţele pentru Hristos, pre?cum şi greutăţile legate de slujirea aproa?pelui, pentru că erau ?mbătaţi ?n fe?ricirea inimii lor de dragostea către Preadulcele Iisus.
?nsă nu numai sfinţii de seamă au fost astfel. Şi cei mai obişnuiţi creştini, arz?nd de dumnezeiască dragoste, cu resemnare ?şi poartă crucea lor, slujesc aproapelui, iartă toate tuturor, ?i iubesc chiar şi pe vrăjmaşii lor, binecuv?ntează pe cei care ?i blestemă, fac bine celor ce‑i urăsc şi se roagă pentru aceia care ?i obijduiesc şi ?i prigonesc (Mat. 5, 44).
Alte carti de interes :

cartea Dragostea. Talcuire la rugaciunea Sfantului Efrem Sirul

Dragostea. Talcuire la rugaciunea Sfantului Efrem Sirul

Traducere din limba bulgara de Gheorghita Ciocioi Viata inimii este dragostea, iar moarte a inimii sunt înrairea si vrajmasia împotriva fratilor. Domnul pentru aceea ne tine pe pamânt, ca sa ne patrundem ...

cartea Carte de rugaciuni pentru elevi

Carte de rugaciuni pentru elevi

Rugaciunile diminetii Psalmul 50 Crezul Sfat bun Rugaciunea copiilor mici Fericirile Rugaciunea elevilor Rugaciunea la masa de pranz Rugaciunea de calatorie Rugaciunea copiilor pentru parinti Rugaciunea ...

cartea Trei rugaciuni : Tatal Nostru, Imparate Ceresc, Rugaciunea Sfantului Efrem Sirul

Trei rugaciuni : Tatal Nostru, Imparate Ceresc, Rugaciunea Sfantului Efrem Sirul

...

cartea Cele sapte plansuri ale Sfantului Efrem Sirul (pe care le rostesc cei care vor sa-si schimbe voia lor cea plecata catre patimi si catre dezmierdari)

Cele sapte plansuri ale Sfantului Efrem Sirul (pe care le rostesc cei care vor sa-si schimbe voia lor cea plecata catre patimi si catre dezmierdari)

Fericit lucru, cu adevarat, este a nu pacatui, iar daca vreunii vor pacatui, sa nu deznadajduiasca, ci sa planga pentru cele în care au pacatuit, ca prin plans, iarasi, sa dobandeasca fericirea. (Sfantul ...

cartea Talcuire la Rugaciunea Sfantului Efrem Sirul

Talcuire la Rugaciunea Sfantului Efrem Sirul

Traducere din limba bulgară de Gheorghiţă Ciocioi Am început tălmăcirea de faţă a Rugăciunii Sfântului Efrem prin analiza păcatelor ce par mici: trândăvia, grija de multe, ...

cartea Curatia. Talcuire la rugaciunea sfantului Efrem Sirul

Curatia. Talcuire la rugaciunea sfantului Efrem Sirul

Traducere din limba bulgara de Gheorghita Ciocioi. Virtutea curatiei nu o are acela in care dorintele necurate au slabit ca urmare a batranetii, ori a bolii, ori din vreo alta pricina. Intr�� un astfel ...

cartea Rugaciuni alese

Rugaciuni alese

Cuprins: Rugaciune de dimineata scrisa de Parintele Arsenie Boca Rugaciune de dimineata a Ultimilor Stareti de la Manastirea Optina Rugaciune de dimineata ...

cartea Rugaciuni catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu ale Sfantului Efrem Sirul

Rugaciuni catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu ale Sfantului Efrem Sirul

Sarac fiind de bunatati si bogat de patimi, de rusine plin, de dumnezeiasca indrazneala lipsit, de Dumnezeu osandit, de ingeri plans, de draci batjocurit, de cunostinta mustrat, de faptele cele rele rusinat, ...

cartea Vederea pacatelor noastre. Talcuire la rugaciunea Sfantului Efrem Sirul

Vederea pacatelor noastre. Talcuire la rugaciunea Sfantului Efrem Sirul

Traducere din limba bulgara de Gheorghita Ciocioi. Daca omul nu se va îndrepta catre pocainta și nici nu va lua aminte la pacatele sale, nici ca se va mântui vreodata de ele. Neluând ...

cartea Sfantul lacrimilor Sfantul Efrem Sirul Viata - Invataturi - Minuni

Sfantul lacrimilor Sfantul Efrem Sirul Viata - Invataturi - Minuni

Sfantul Efrem Sirul a constituit mereu,dar indeosebi pentru omul vremurilor noastre,un imbold puternic de desteptare din letargia si amorteala egolatriei. Dorinta constienta sau ascunsa a omului modern pentru ...

cartea Psaltire sau cugetari evlavioase si rugaciuni scoase din facerile Sfantului Efrem Sirul si asezate dupa randuiala Psalmilor lui David

Psaltire sau cugetari evlavioase si rugaciuni scoase din facerile Sfantului Efrem Sirul si asezate dupa randuiala Psalmilor lui David

Traducere din limba rusa de Adrian Tanasescu-VlasAnul aparitiei 2011Cele mai frumoase rugăciuniale Sfântului Efrem Sirul, alcătuite de Sfântul Teofan Zăvorâtul după asemănarea PsaltiriiDupă ...

cartea Sfantul Efrem cel Nou - Marele mijlocitor pentru dobandirea de copii si pentru sanatatea lor

Sfantul Efrem cel Nou - Marele mijlocitor pentru dobandirea de copii si pentru sanatatea lor

Din cuprins: Marturii ale minunilor savarsite de Sfantul Efrem Acatistul Sfantului Efrem cel Nou Paraclisul Sfantului Efrem cel Nou Rugaciuni catre Sfantul Efrem cel Nou ...

cartea Minunile Sfantului Efrem cel Nou in viata noastra

Minunile Sfantului Efrem cel Nou in viata noastra

Cu inima si cu toata faptura sa îndumnezeita, Sfântul Efrem a sorbit si soarbe suspinurile noastre si îsi face trup din toate suferintele si lacrimile, din toate neputintele, bolirile si ...

cartea Cuvinte si invataturi. Volumul 2

Cuvinte si invataturi. Volumul 2

A lăuda eu acum pe Prea Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru EFREM SIRUL, pentru faptele bune ale lui, cele mari şi minunate, socotesc că-mi este mie lucru nepotrivit si mat presus de ...

cartea Cuvinte si invataturi. Volumul 1

Cuvinte si invataturi. Volumul 1

...

cartea Carte de rugaciuni catre Maica Domnului

Carte de rugaciuni catre Maica Domnului

...