Educatia religioasa. Invataturi pentru copii si tineri


Educatia religioasa. Invataturi pentru copii si tineri - coperta carte

Educatia religioasa. Invataturi pentru copii si tineri . Traducere din limba engleza de Diana Potlog. Editia a doua. Prea putini parinti se pot lauda astazi ca si-au educat copiii cum se cuvine. Unii parinti, buni si ingaduitori, au copii cu un caracter neasteptat, complet nepotrivit. Una din principalele cauze o reprezinta chiar parintii. Numerosi parinti, fie ca sunt nepasatori fata de educatia religioasa si morala a propriilor copii, fie ca sunt atat de orbiti de iubirea lor irationala fata de acestia, incat nu vor sa vada nimic rau in firea lor...


Format: 13 x 20 cm, 288 p.

Traducere din limba engleza de Diana Potlog

Prea putini parinti se pot lauda astazi ca si-au educat copiii cum se cuvine. Unii parinti, buni si ?ngaduitori, au copii cu un caracter neasteptat, complet nepotrivit. Una din principalele cauze o reprezinta chiar parintii. Numerosi parinti, fie ca sunt nepasatori fata de educatia religioasa si morala a propriilor copii, fie ca sunt at?t de orbiti de iubirea lor irationala fata de acestia, ?nc?t nu vor sa vada nimic rau ?n firea lor si ram?n surzi la avertismentele binevoitorilor, nu vor sa asculte adevarul si sfaturile bune. C?nd viciile copiilor devin insuportabile, chiar si pentru parintii lor, abia atunci ?ncep ei sa se g?ndeasca la ?ndreptare si ?ncep sa ?i educe, dar este prea tyrziu.

Cuprins
?nvăţătură despre nevoia de a ?ncepe educaţia de la v?rsta cea mai fragedă
?nvăţătură despre formarea la copii a credinţei şi bunei-cuviinţe
?nvăţătură despre cum să educăm copiii ca să fie ascultători
?nvăţătură despre formarea simţului adevărului la copii
?nvăţătură despre educarea curăţiei la copi
?nvăţătură despre ?nlăturarea patimii predominante a unui copil
?nvăţătură despre st?rpirea m?ndriei la copii
?nvăţătură pentru a-i feri pe copii de lăcomie
?nvăţătură despre invidie la copii
?nvăţătură pentru faptul că părinţii nu pot justifica prin nimic vina pe care o poartă pentru neglijarea educaţiei propriilor copii
?nvăţătură care dezminte opinia uşuratică cum că ?tinereţea ?şi cere drepturile?
?nvăţătură pentru cei ce cred că ?nu trebuie să te deosebeşti de ceilalţi?
?nvăţătură despre cei nesimţitori la tot ce ne ?nvaţă credinţa şi Biserica
?nvăţătură despre faptul că nu este indiferent cărei credinţe aparţii
?nvăţătură care dezminte afirmaţia că ?religia este o chestiune personală a fiecăruia?
?nvăţătură ?mpotriva celor care susţin că nu contează cum crezi, doar să duci o viaţă cinstită
?nvăţătură despre aşa-zisa religie a oamenilor cinstiţi
?nvăţătură despre faptul că ?n toate timpurile şi pentru toţi oamenii cuv?ntul Domnului nostru Iisus Hristos este neschimbat
?nvăţătură despre faptul că fără Hristos nu există o adevărată educaţie, moralitate şi bunăstare
?nvăţătură despre necesitatea sporirii ?n cunoaşterea sfintei noastre credinţe
?nvăţătură despre faptul că cel ce nu crede nu poate fi convins de adevărurile credinţei nici cu ajutorul simţurilor sale
?nvăţătură despre faptul că nu trebuie să inventăm o credinţă, ci să credem aşa cum ne ?nvaţă Sf?nta Biserică Ortodoxă
?nvăţătură despre faptul că nu există un temei logic sau de altă natură pentru a nu da ascultare Sfintei Biserici
?nvăţătură care arată de ce trebuie să ascultăm totdeauna şi ?n toate de Sf?nta Biserică
?nvăţătură despre faptul că doar ?n Sf?nta Biserică este păstrată neatinsă ?nvăţătura revelată de Domnul şi despre obligaţia ce revine de aici credincioşilor de a se supune cu mintea, voia şi inima lor Sfintei Biserici
?nvăţătură despre faptul că este un păcat să justificăm ?ncălcarea legilor şi a cuv?ntului Domnului prin aceea că majoritatea oamenilor le ?ncalcă
?nvăţătură despre rolul femeii ?n afirmarea şi ?ntărirea ?n societate a spiritului creştinesc al Bisericii Ortodoxe şi a unei moralităţi pline de curăţenie
?nvăţătură despre faptul că nu ajunge doar să nu faci rău, ci trebuie, totodată, să faci bine
?nvăţătură care arată de ce trebuie să postim
?nvăţături ?n zilele Săptăm?nii Patimilor
?nvăţătură despre cum să dob?ndim pacea pe păm?nt
?nvăţătură despre cum se purtau oamenii faţă de Hristos ?n noaptea naşterii Sale şi cum se poartă ei astăzi de sărbătoarea Naşterii Domnului
?nvăţătură despre iubirea de adevăr
?nvăţătură despre clevetire şi clevetitori
?nvăţătură despre faptul că cele zece porunci sunt obligatorii pentru creştinii din toate timpurile
?nvăţătură despre prima poruncă
?nvăţătură ?mpotriva celor ce au idei greşite despre rugăciune
?nvăţătură despre ?nfricoşata Judecată
?nvăţătură despre muncă şi odihna de duminică
?nvăţătură despre grija şi atenţia creştinească faţă de cei apropiaţi
?nvăţătură pentru a ne feri de falsele şi primejdioasele filosofii de astăzi
?nvăţătură despre ceea ce este mănăstirea pentru călugări şi mireni

?nvăţătură despre cum să educăm copiii ca să fie ascultători
?T?nărul care este lăsat ?n voia apucăturilor lui face ruşine maicii sale.? (Pilde 29, 15)
?n Evanghelie se povesteşte puţin despre copilăria şi adolescenţa Domnului nostru Iisus Hristos, dar puţinul acesta este foarte important şi plin de ?nvăţăminte.
Despre copilul Iisus, ?n v?rstă de doisprezece ani, Evanghelistul Luca a notat următoarele: ?Şi a cobor?t cu ei şi a venit ?n Nazaret. Şi le era supus? (Luca 2, 51).
Ceea ce Evanghelistul consemnează spre lauda t?nărului Iisus, anume ascultarea faţă de cei care ?i erau părinţi pe păm?nt, Apostolul Pavel proslăveşte la Iisus matur. El proslăveşte ascultarea Sa faţă de Tatăl Ceresc: ?S-a smerit pe Sine, mărturiseşte Apostolul, ascultător făc?ndu-Se p?nă la moarte, şi ?ncă moarte de cruce? (Filipeni 2, 8).
Apostolul merge mai departe, şi arată că această ascultare şi supunere au dus la m?ntuirea lumii: ?Aşa cum prin neascultarea unui singur om cei mulţi s-au făcut păcătoşi, tot astfel prin ascultarea Unuia cei mulţi vor deveni drepţi? (Romani 5, 19).
Nu mai e nevoie să vorbim despre ?nsemnătatea deosebită a ascultării ?n viaţa oamenilor ?n general. C?t de mare este importanţa sa ?n educaţia copiilor cunosc toţi părinţii. Putem spune chiar că cine a reuşit să-i facă pe copii ascultători, acela şi-a ?ndeplinit obligaţiile, şi-a ?nfăptuit misiunea de educator.
Nu voi vorbi acum despre importanţa ascultării, ci doar voi propune părinţilor o cale mai scurtă. Dacă vor păşi pe ea, copiii lor vor fi nişte copii ascultători. Cred că subiectul nu e deloc lipsit de interes pentru părinţi.
?nainte de toate, trebuie să spunem că ascultarea este o ?plantă? care nu creşte şi nu rodeşte oriunde, ci doar acolo unde găseşte teren prielnic. Deşi pare greu de crezut, există familii ?n care nimic nu ?nlesneşte educaţia copiilor ?n duhul ascultării. Acestea sunt familiile ?n care domneşte libertinajul, ?n care nu sunt respectate legile lui Dumnezeu şi ale oamenilor şi nu este recunoscută nici un fel de autoritate.
De cele mai multe ori, astăzi se apelează la ajutorul legilor lui Dumnezeu sau ale oamenilor doar atunci c?nd acestea servesc interesului personal. Acolo unde părinţii sunt contaminaţi de acest spirit, nu este posibilă educarea copiilor ?n duhul ascultării. Cine vrea să aibă copii ascultători trebuie să respecte orice autoritate recunoscută, puterea şi legea. Acestea sunt: Dumnezeu, Biserica, Conducerea ţării, Poruncile lui Dumnezeu, Legile Bisericii şi legile de stat. Dar este oare de ajuns păstrarea respectului faţă de acestea?
?n unele familii, Dumnezeu este ultimul Căruia I se acordă atenţie. Despre El nu se vorbeşte dec?t dacă se discută un pasaj din vreo carte ?n care străbate lipsa credinţei ?n Dumnezeu şi negarea adevărurilor de credinţă. Credinţa ?ntr-un Dumnezeu viu, ?ntrupat, este transformată ?n aceste cărţi ?ntr-o poveste pe care o pot crede numai babele. Că există obligaţii faţă de Dumnezeu, nici nu le trece unora prin cap. Cine ?şi respectă aceste obligaţii provoacă cel puţin uimire ?n societate. Toate acestea le văd şi le aud copiii. Ce concluzie vor trage ei de aici?
Totul este foarte simplu: dacă tatăl meu nu ?l cinsteşte pe Dumnezeu şi nu ?l ascultă, ?mi este şi mie permis să nu ?mi cinstesc şi să nu ?mi ascult părintele; dacă Dumnezeu şi poruncile Sale sunt nişte născociri, atunci şi porunca a cincea este o născocire; prin urmare, părinţii nu reprezintă nimic important. Recunoaşteţi că logica este de această dată de partea copiilor.
Dacă ţinem seama de faptul că pentru mulţi părinţi autoritatea Bisericii şi a clerului nu are nici cea mai mică importanţă, este de ?nţeles că ?n familiile respective nu poate fi vorba de ascultare şi supunere ?n educaţia copiilor.
?Ce ?mi pasă de preot? Ce ?mi pasă de scornelile lui? Parcă poţi să crezi ceea ce spune el?? ? sunt vorbe pe care astăzi le aud adesea şi copiii. Ei aud acasă asemenea vorbe, iar la şcoală şi la biserică altele; copilul trebuie să-şi asculte părinţii şi pe cei ce le ţin locul. Acasă, autoritatea preotului este subminată adesea prin glume grosolane; iar preotul le repetă copiilor mereu: respectă pe tatăl tău şi pe mama ta.
Pentru copil, concluzia va fi următoarea: dacă tatăl meu nu recunoaşte nici una dintre poruncile despre care vorbeşte preotul, nici eu nu trebuie să-l ascult, nu am de ce să dau atenţie vorbelor lui. Şi din nou logica este de partea copilului.
Acelaşi lucru se ?nt?mplă şi cu autoritatea conducătorilor. ?Ce ?mi pasă de şefi? Eu sunt singurul meu stăp?n, fac ce vreau!?, spune uneori c?te unul, exprim?ndu-se adesea şi mai ur?t, dar nu priveşte ?n jur să vadă cine l-a auzit. Desigur, aceste discursuri ?mpotriva autorităţilor n-au nici o putere, deoarece autorităţile au de partea lor forţa, care poate aduce la ascultare pe oricine, lucru pe care nu-l face nici Dumnezeu, nici Biserica. Totuşi, şi acesta este un prilej pentru a semăna neascultare şi nesupunere faţă de părinţi ?n sufletul copiilor. Pretutindeni unde nu este recunoscută şi respectată autoritatea lui Dumnezeu şi puterea lăsată de El pe păm?nt, unde legile se respectă doar de frică, nu există păm?nt bun pentru o educaţie ?n spiritul supunerii şi ascultării.
Cine dispreţuieşte autoritatea lui Dumnezeu, a Bisericii şi a conducătorilor de orice fel, nu poate pretinde propriilor copii să-i respecte autoritatea părintească; cine nu se supune de bunăvoie, ci din obligaţie, nu-şi va putea educa niciodată copiii astfel ?nc?t să-l asculte. De aceea, părinţi, dacă doriţi să vă asculte copiii, respectaţi autorităţile şi legile şi ?nvăţaţi-vă copiii să le respecte la r?ndul lor. Aceasta este temelia supunerii şi ascultării lor.
Să presupunem că terenul este prielnic semănării şi dezvoltării supunerii şi ascultării copiilor faţă de părinţi. Ce trebuie să facem pentru a dezvolta cum se cuvine această calitate? Ascultarea reprezintă supunerea voinţei proprii ?n faţa altei voinţe. Voinţa noastră domneşte asupra tuturor celorlalte: noi g?ndim, vorbim şi acţionăm aşa cum ne dictează voinţa. Dumnezeu ne-a dat această forţă a spiritului ca să vrem şi să facem binele, să ur?m şi să respingem răul. Voinţa noastră este slăbită ?nsă de păcate şi ?nclină spre rău; chiar de cunoaştem binele, suntem prea slabi ca să-l dorim ?n mod serios şi să-l ?nfăptuim. Văd şi ?ncuviinţez ce este mai bine, dar ?nclin spre rău (Romani 7, 19).
Această slăbiciune ne vine de la păcatul originar, aduc?nd cu sine ?ncăpăţ?narea şi capriciul, care trebuie supuse şi st?rpite din copilărie. Viţa de vie dă roade dulci şi bogate, dar nu atunci c?nd este lăsată să crească nestăvilit, ci c?nd este tăiată cum se cuvine şi legată de araci. Ce realizăm prin tăierea şi legarea viţei de vie, vom realiza prin disciplină, prin stăp?nirea capriciilor şi ?ncăpăţ?nării copilului, obţin?nd astfel roadele dulci ale ascultării. Ca să culegeţi aceste roade dulci, deci roadele dorite, fiţi cu luare-aminte la regulile ce trebuie urmate ?n educaţia copiilor.
Din primii ani de viaţă nu trebuie să permiteţi copiilor să-şi manifeste ?ncăpăţ?narea şi mofturile dacă vreţi să vă asculte. Aceasta nu ?nseamnă să interziceţi copilului orice: copilul ?şi poate dori ceea ce are dreptul să-şi dorească. Atunci ?i veţi face pe voie cu bucurie, pe c?t se poate. Dacă la momentul potrivit copilul cere m?ncare pentru că ?i este foame, această dorinţă trebuie ?ndeplinită, căci ar fi nemilos şi crud să-i refuzi m?ncarea. C?nd copilul cere un lucru necesar la şcoală, ?i vom face pe voie, altfel există pericolul să ?ncerce să-şi procure obiectul respectiv pe căi necinstite. Este cu totul altceva c?nd copilul vrea ceva nepermis: atunci trebuie să-i interzicem, să nu-i satisfacem mofturile, fără a da atenţie lacrimilor. Niciodată nu trebuie să ne supunem capriciilor manifestate de copil; cine şi-a manifestat o dată slăbiciunea va fi şi pe viitor rob al copilului, iar capriciile acestuia vor guverna asupra părinţilor.
Dorind să ?nfr?ngă ?ncăpăţ?narea şi capriciile copiilor, părinţii trebuie să acţioneze de acord unul cu altul: nu se poate ca unul să distrugă ceea ce a clădit celălalt. Nimic nu ?ntăreşte mai mult ?ncăpăţ?narea şi mofturile unui copil, dec?t faptul că un părinte ?i dă ceea ce i-a refuzat celălalt. Copilul vine pl?ng?nd la mamă şi se pl?nge că tata i-a interzis ceva; mama nu trebuie să-l căineze şi cu at?t mai puţin să-şi exprime ?n faţa lui nemulţumirea şi supărarea pe tată. La fel trebuie să procedeze fraţii şi surorile mai mari, rudele şi slugile, dar mai ales bunicii.
Se ştie că bătr?nii caută afecţiune şi, deoarece tinerii nu răm?n prea mult ?n preajma lor, ei ?ncearcă să-şi apropie copiii, dar ?ntr-un mod greşit, făc?ndu-le toate voile. De aceea nepoţii se lipesc at?t de des de bunicii lor, aştept?ndu-se ca aceştia să le ofere tot ce le trece lor prin cap.
Nu trebuie să ?ncurajăm niciodată toanele copiilor. Nu trebuie să permitem ca un copil să poruncească fraţilor şi surorilor mai mari, servitorilor sau altor adulţi, să dea tot felul de ordine după capul lui. Dacă un copil doreşte ceva din partea celor mai ?n v?rstă dec?t el, va trebui să exprime aceasta prin rugăminte, nu să dea ordine; şi orice i s-ar da, să-i fie de ajuns şi să mulţumească.
Nu trebuie să permitem niciodată copilului să depăşească limitele unei purtări supuse, de ascultare faţă de autoritatea părintească. Ceea ce a spus tata sau mama copilul trebuie să ?ndeplinească de ?ndată, fără ?nt?rzieri şi am?nări. Numai ?n acest fel se poate ?nfr?nge ?ncăpăţ?narea, form?nd cu adevărat la copil o voinţă puternică, orientată spre bine şi supusă faţă de părinţi.
St?rpind ?n acest mod capriciile şi ?ncăpăţ?narea copilului, acţionaţi apoi ?n aşa fel ?nc?t acesta să aibă respect faţă de dumneavoastră, părinţii. Stima faţă de cel ce porunceşte constituie o motivaţie esenţială a supunerii. Copiii ?şi privesc cu deosebit respect părinţii prin firea lucrurilor, acesta fiind un simţăm?nt natural.
La el se referă şi cea de-a cincea poruncă. De aceea pare un lucru cu totul inutil să li se spună părinţilor: procedaţi ?n aşa fel ?nc?t copiii să nutrească stimă pentru dumneavoastră, totuşi repetarea este necesară. Desigur, copilul ştie că trebuie să-şi respecte tatăl şi mama, că Dumnezeu aşa ne porunceşte; dar ce ne facem c?nd copilul vede c?teodată la părinţi unele trăsături şi apucături, de care p?nă şi el, un copil nevinovat,se sc?rbeşte şi se ?ngreţoşează?
Ce se ?nt?mplă dacă, deşi doreşte, copilul nu-şi poate respecta părinţii? Dacă ?n permanenţă ?şi vede tatăl beat, pe mamă ocăr?nd şi blestem?nd şi pe am?ndoi ?ntr-o veşnică ceartă? Oare ?i mai poate el stima? Exemplul rău al părinţilor distruge respectul copilului faţă de ei şi, totodată, zdruncină temelia supunerii, a ascultării datorate părinţilor. Oare copilul nu se va g?ndi: ce fel de educatori sunteţi voi pentru mine? De aceea, părinţii trebuie să evite prin toate mijloacele pierderea respectului propriilor copii.
Niciodată părinţii nu trebuie să se umilească unul pe altul şi să se ocărască ?n faţa copiilor, pierz?nd astfel stima acestora. Ei trebuie să aibă o atitudine plină de respect unul faţă de celălalt, să nu-şi permită nicic?nd vorbe grele şi ocări ?n prezenţa copiilor, să nu se ?nvinuiască reciproc.
Copiii nu trebuie să audă niciodată, cum se ?nt?mplă adesea: ?Minţi la fel ca taică-tău!?, ?Vei fi un neisprăvit, ca şi taică-tău!? sau ?Vei fi o risipitoare, ca maică-ta?, ?Nu vei face, ca şi maică-ta, nici o br?nză!?... Acolo unde copiii aud astfel de vorbe, s-au dus stima şi ascultarea faţă de părinţi!
Părinţii nu trebuie niciodată să-şi permită jocuri şi glume necuviincioase cu copiii sau ?n prezenţa lor. Un tată care face pe măscăriciul ?n faţa copiilor nu trebuie să mai pretindă respectul lor; copiii ?l vor sfida cu vorba şi cu fapta. Aceasta nu ?nseamnă că trebuie să fim duri şi ?ncruntaţi ?n permanenţă. O atitudine de seriozitate, combinată cu bl?ndeţea şi duioşia părintească se deosebesc cu uşurinţă de bufoneriile care păgubesc autoritatea părintească. Un tată bl?nd, duios, dar serios este respectat mult mai mult. La o singură privire a sa, copiii ?i dau imediat ascultare.
Dacă vreţi să fiţi ascultaţi de copii, arătaţi-le şi demonstraţi-le iubirea voastră ? nu acea iubire de maimuţă, care ?şi drăgăleşte puiul şi este gata să-l omoare ?ndop?ndu-l cu dulciuri, ci o iubire din inimă, raţională, ?ndreptată spre binele copilului. Unde vede o astfel de iubire, copilul arată supunere şi ascultare, nu de frică, ci din respect şi dragoste.
Nu vă arătaţi niciodată indiferenţi la bucuriile şi durerile copilului. Să nu spuneţi niciodată că aceşti copii sunt povară şi chin pentru voi; nu arătaţi că un sacrificiu făcut de dragul lor este prea mare sau prea greu. Oferiţi-le tot ce trebuie să le oferiţi din toată inima şi cu bucurie. Dacă părinţii ?i aruncă unui copil o bucată de p?ine ?nsoţită de ocări şi regrete, cum ?şi va mai păstra acesta iubirea pentru ei?
Faceţi-le copiilor uneori mici plăceri şi bucurii. Un mic dar de sărbători sau de ziua lor, oferit cu dragoste, menţine iubirea copiilor. Atrageţi-vă inimile lor prin comportamentul sincer şi ?ncrezător faţă de ei. Trebuie să avem mereu ?ncredere ?n ceea ce este bun ?n copii, at?ta timp c?t nu avem temei să ne convingem de contrariu. Suspiciunea şi ne?ncrederea ?i ?ntristează şi le ucid dragostea. Nu ad?nciţi gravitatea pedepselor meritate de copiii printr-o ironie dispreţuitoare sau observaţii răutăcioase; acestea le ?năspresc inima şi şterg orice urmă de iubire din ea.
V-am arătat, dragi părinţi, principalele mijloace de a-i educa pe copii să fie ascultători. Folosindu-le cu bună credinţă puteţi obţine rezultate uimitoare. ?nainte de toate obişnuiţi-vă copiii să vă asculte, ştiind că aceasta este voinţa Domnului. Opriţi la timp pătrunderea şi ?nrădăcinarea capriciilor ?n fiinţa lor, nu admiteţi ?ncăpăţ?narea şi obrăznicia faţă de nimeni. Nu le oferiţi tot ce li se năzare. Dimpotrivă, obişnuiţi-i cu autocontrolul, abţinerea şi măsura ?n toate. Cereţi copiilor să vă dea ascultare ne?nt?rziat şi neabătut, obişnuiţi-i să ?ndeplinească de la primul cuv?nt ceea ce le cereţi. Insistaţi cu fermitate să facă ceea ce trebuie. Dar, pentru a putea ?ndeplini totul la timp şi corect, nu le impuneţi ceva imposibil sau prea dificil. Nu fiţi nici voi capricioşi şi arbitrari ?n ceea ce le pretindeţi, admiţ?nd azi ceea ce ieri aţi interzis. Nu vă contraziceţi propriile afirmaţii sau unul pe celălalt ?n ceea ce ?ntreprindeţi pentru educaţia copiilor. Menţineţi ?n copii respectul pe care ?l datorează părinţilor şi evitaţi cu grijă tot ce l-ar putea ştirbi.
?n fine, să nu uitaţi să chemaţi mereu binecuv?ntarea Domnului asupra muncii voastre de educaţie şi, av?nd această binecuv?ntare, efortul, grija şi munca vă vor fi ?ncununate de dob?ndirea unor copii ascultători.
Amin.
Alte carti de interes :

cartea Cele doua surori / The two sisters

Cele doua surori / The two sisters

Carte ortodoxa pentru copii. Carte pentru suflet, educatie religioasa. Carte bilingvă, în limbile romana si engleza, însoţită de CD-ul cu piesa de teatru de papusi, film artistic ortodox, film ...

cartea Parinti si copii. Despre educatia copiilor Vol. 1

Parinti si copii. Despre educatia copiilor Vol. 1

Educatia copiilor este un capitol extrem de important din viata celor mai multi dintre noi, adesea, pe cat de important pe atat de ignorant. Parintii vor afla ca educatia copiilor lor incepe cu propria ...

cartea Printesa cu haine de aur / The princess with golden clothes (Bonus DVD cu povestea)

Printesa cu haine de aur / The princess with golden clothes (Bonus DVD cu povestea)

Carte ortodoxa pentru copii, carte pentru suflet, educatie religioasa. Carte bilingvă, în limbile romana si engleza, insoţită de Cd-ul cu filmul Prinţesa cu haine de aur, film ortodox. Face parte ...

cartea Filocalia pentru copii si tineri (volumul II)

Filocalia pentru copii si tineri (volumul II)

Filocalia pentru copii şi tineri conţine povestiri ortodoxe, pilde duhovnicesti. Carte ortodoxa pentru copii care reuneste primele două volume publicate anterior şi face parte dintr-un nou proiect care ...

cartea Parinti si copii. Despre educatia copiilor Vol. 2

Parinti si copii. Despre educatia copiilor Vol. 2

  Educatia copiilor este un capitol extrem de important din viata celor mai multi dintre noi, adesea, pe cat de important pe atat de ignorant. Parintii vor afla ca educatia copiilor lor incepe cu ...

cartea Comoara din gradina (carte insotita de CD - primul film de animatie religios pentru copii realizat in Romania)

Comoara din gradina (carte insotita de CD - primul film de animatie religios pentru copii realizat in Romania)

Carte ortodoxa pentru copii. Carte pentru suflet, educatie religioasa. Carte însoţită de CD-ul cu filmul ,,Comoara din gradină", film de animaţie ortodox, film religios pentru copii. Face parte ...

cartea Antologie de poezie religioasa romaneasca pentru copii

Antologie de poezie religioasa romaneasca pentru copii

Carte publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ...

cartea Invataturi din Evanghelie pentru omul modern. Vol. 1

Invataturi din Evanghelie pentru omul modern. Vol. 1

Invataturi din Evanghelia dupa Marcu I ...

cartea Sfantul Irineu de Lugdunum. Demonstratia propovaduirii apostolice

Sfantul Irineu de Lugdunum. Demonstratia propovaduirii apostolice

Sfântul Irineu, episcop de Lugdunum (azi Lyon), a ocupat un loc de seamă în istoria Bisericii creştine, în viziunea sa, singurul garant demn de luat în seamă al mântuirii ...

cartea Sfânta taina a spovedaniei pe întelesul tuturor - ghid de spovedanie cu povete si invataturi

Sfânta taina a spovedaniei pe întelesul tuturor - ghid de spovedanie cu povete si invataturi

Incercari de a face inteleasa Taina Spovedaniei Pacatele cele mai mari care cauzeaza fiintei noastre umane Ghid de spovedanie pentru copii si tineret Ghid pentru spovedania adultilor Randuiala Sfintei ...

cartea Marinarul cel lenes

Marinarul cel lenes

Carte ortodoxa pentru copii, carte religioasa ortodoxa, carte pentru suflet si educaţie religioasă. Cei mici în special, dar nu numai ei, vor avea ocazia să citească o poveste plină de înţelepciunea ...

cartea La Personne et la Communion de Personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand

La Personne et la Communion de Personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand

Mgr. Irineu PopaMetropolite d OltenieProfesseur de Theologie Dogmatiquea la Faculte de Theologie de Craiova PREFACE DE SA BEATITUDE DANIEL LE PATRIARCHE DE L EGLISE ORTHODOXE ROUMAINE ...

cartea Antologie corala, religioasa si laica, pentru formatii mixte

Antologie corala, religioasa si laica, pentru formatii mixte

...

cartea Biblia pentru copii

Biblia pentru copii

Traducere din limba greaca de ieroschim. Stefan Nutescu SCHITUL LACU - SFANTUL MUNTE ATHOS Culegere de cele mai frumoae povestiri din ...

cartea Sfaturi pentru o educatie ortodoxa a copiilor de azi (editia a II-a). Cu un cuvant despre educatia copiilor al Sfantului Ioan Gura de Aur

Sfaturi pentru o educatie ortodoxa a copiilor de azi (editia a II-a). Cu un cuvant despre educatia copiilor al Sfantului Ioan Gura de Aur

...

cartea Carte de rugaciuni pentru copii

Carte de rugaciuni pentru copii

Prin rugaciune invatam sa vorbim cu Dumnezeu si Sfintii si primim ajutorul lor in drumul nostru prin viata. Rugaciunea are putere sa ne umple viata de bucurie, ne ajuta sa intelegem mai bine atat lumea in ...