Foame si sete dupa Dumnezeu - intelesul si folosul postului


Foame si sete dupa Dumnezeu - intelesul si folosul postului - coperta carte

Foame si sete dupa Dumnezeu - intelesul si folosul postului . Cartea Foame şi sete după Dumnezeu. înţelesul şi folosul postului, urmăreşte trei direcţii principale: 1) o mai bună cunoaştere a vechimiii postului în istoria umanităţii şi în viaţa Bisericii; 2) o subliniere a importanţei postului în pregătirea credincioşilor pentru marile sărbători ale Bisericii, mai ales pentru Sfintele Paşti; 3) o redescoperire mai sigură a postului ca izvor de bucurie şi de sfinţire a vieţii creştine. în acelaşi timp, ...


M? numesc Elena Vascan, am v?rsta de 51de ani. Scriu aceste r?nduri pentru a-I mulţumi bunului Dumnezeu c? exist şi c?torva persoane care au fost al?turi de mine atunci c?nd am trecut prin cea mai grea perioad? din viaţa mea.Aceşti oameni, c?rora le mulţumesc tot restul vieţii mele, sunt:- cei din familia mea,- c?teva rude care m-au susţinut material şi moral,- prof. dr. Irinel Popescu, Dr. Teoharie Marinescu,- ieromonahul Sava de la m?n?stirea Radu Vod? din Bucureşti.Pe scurt, pot spune c?, ?n vara anului 2006, am fost nevoit? s? m? internez datorit? faptului c? pierdeam ?n greutate, astfel, a trebuit s? caut cauza.Dup? c?teva investigaţii am fost sf?tuit? s? fiu operat? la stomac, lucru care s-a şi ?nt?mplat pe 6 septembrie 2006. Operaţia a fost f?cut? la Bucureşti, la spitalul Fundeni. Dup? operaţie, familia a fost anunţat? de c?tre profesor c? am neoplasm (cancer) gradul 3, faz? destul de avansat? a bolii, f?r? ca eu s? ştiu, afl?nd apoi pe parcursul tratamentului.Pot spune c? eu, p?n? atunci, nu am rostit cuv?ntul cancer. Am refuzat s? cred c? am aşa ceva. Tot timpul mi-am zis: ?Dintr-o simpl? r?ceal? poţi muri sau nu, aşa şi de cancer poţi muri sau nu, totul depinde de tine?. Am convingerea c? trebuie s? ai, mai ales ?n astfel de momente, o g?ndire optimist?, s? ai r?bdare. ?n sine, r?bdarea este o virtute pentru c? ea are ca rod n?dejdea ?n Dumnezeu.Acum e momentul s? spun c? am primit o educaţie spiritual? de la fiica mea, Nicoleta. La ?ndemnul ei am ajuns la p?rintele S., c?ruia ?i mulţumesc tot timpul.Pot spune c? am ascultat ?n totalitate ?ndrum?rile medicului. Am f?cut chimioterapie (citostatice), radioterapie – tratament foarte greu de suportat, dar tot timpul mi-am zis: ?Trebuie s? fie bine?.Aproape de fiecare dat? c?nd ?ncepeam tratamentul, timp de 10 luni, treceam pe la p?rintele S. pentru spovedanie. Foarte uimit? eram c?nd primeam telefon de la p?rintele S. M? ?ntreba ce fac şi dac? m? ţin de rug?ciune, c?ci dumnealui se roag? ?n continuare pentru mine. Ce spuneţi?! Mai rar aşa preot, s? se intereseze de s?n?tatea oamenilor, lucru pe care medicii ?l fac foarte rar, cu mici excepţii.La 6 luni dup? operaţie, sup?rare mare!!! La examenul tomografic au ap?rut la stomac c?ţiva ganglioni. Am venit pl?ng?nd la p?rintele S. Şi ce credeţi c? mi-a zis??? ?Aşa cum au ap?rut ganglionii, pot s? şi dispar?, lucru care s-a şi ?nt?mplat.?n luna mai 2007, la ?ndemnul fiicei mele, Nicoleta, am mers ?n Grecia, pe insula Eghina. Acolo se afl? moaştele Sf?ntului Nectarie. Pot spune c? a fost destul de greu s? ajungem acolo (at?t fizic, c?t şi material), dar am reuşit. C?nd am ajuns, surpriz? mare!!! ?Raiul pe p?m?nt?. V? doresc s? ajungeţi acolo. Aşa cum poate bine ştiţi, Sf?ntul Nectarie Taumaturgul este unul dintre cei mai iubiţi şi mai c?utaţi sfinţi de c?tre toţi credincioşii. Foarte mulţi oameni care au venit de-a lungul vremii s? se ?nchine la sfintele moaşte aflate la M?n?stirea Sf?nta Treime din insula Eghina au plecat vindecaţi sufleteşte şi trupeşte. Acelaşi lucru s-a ?nt?mplat şi cu mine.Ajung?nd ?n ţar?, la Bucureşti, am mers direct la clinic? pentru a-mi continua tratamentul. Surpriz? ?ns?, doctorul care m? supraveghea din punct de vedere medical a spus s? oprim tratamentul deoarece sunt ?clinic s?n?toas?.Aşadar, ?i mulţumesc ?nc? o dat? bunului Dumnezeu c? exist, ?i mulţumesc fiicei mele Nicoleta c? m-a ?ndrumat s? merg la m?n?stirea Radu Vod?, unde, datorit? p?rintelui S. am ?nv?ţat c? trebuie s? accept situaţia aşa cum este, c?ci prin rug?ciune totul poate reveni la normal, lucru care s-a ?nt?mplat şi ?n cazul meu.---------------------------------------------------Dac? n-aş fi tr?it, nu v-aş fi povestit! Dumnezeu nu ?şi num?r? darurile c?nd le d?, iar sfinţii, r?spl?tiţi cu harul facerii de minuni pentru dragostea lor, sunt tare grabnic ajut?tori şi nu se uit? la p?catele celor care ?i cheam? ?n ajutor! Aş vrea s? v? povestesc şi eu minunea pe care Sf?ntul Nectarie a f?cut-o pentru fetiţa mea, minune pentru care ?i dau slav? lui Dumnezeu şi ?i mulţumesc Sf?ntului Nectarie ?n fiecare zi. Numele meu este Ana Pascu, locuiesc ?n Bucureşti şi am dou? fetiţe, Anastasia, care a ?mplinit anul acesta zece ani, şi Sofia, de şapte ani. Naşterea Anastasiei, ?n anul 2000, ne-a pricinuit o mare bucurie. Nici prin cap nu ne-a trecut c? vor fi at?tea probleme. A avut o s?n?tate fragil? de la ?nceput şi, cu toate c? am fost foarte grijulii, la v?rsta de şapte luni a f?cut o viroz? respiratorie, care a declanşat o bronşiolit?. A primit tratamentul adecvat şi s-a restabilit, dar nu ?şi revenea deloc. Din iarn? şi p?n? ?n var?, c?nd a ?mplinit un an, a f?cut, una dup? alta, otite, viroze, infecţii ?n g?t... P?rinţii cu copii mici ştiu foarte bine despre ce vorbesc.Pe piele ?i ap?reau erupţii urticariene şi chiar ?n ziua c?nd a ?mplinit un an am dus-o la munte cu braţele pline de urticarie. Acolo starea ei s-a ameliorat vizibil. Dar la munte am stat c?t ne-au permis timpul şi banii, apoi ne-am ?ntors ?n aerul poluat din Bucureşti. ?n iarn?, pe la un an şi cinci luni, i-a ap?rut o eczem? pe faţ?, ca o pat? roşie. Nici nu s-a vindecat, nici nu a evoluat p?n? prin ianuarie, c?nd a ?nceput s? se m?reasc?. Am dus-o la dermatolog, care i-a pus diagnosticul de eczem? atopic? şi ne-a dat o crem? pe baz? de hidrocortizon, cu care s? o ungem. Am uns-o cu conştiinciozitate, dar, ?n loc s?-i treac?, i-au ap?rut eczeme pe tot corpul, pe m?ini, pe picioare, pe pleoape... M-am speriat şi, cum medicina clasic? nu m? ajutase, am apelat la homeopatie. S-a vindecat dup? aproximativ o lun? de tratament, sc?p?nd totodat? de o constipaţie chinuitoare care o f?cea s? pl?ng?. Totul p?rea bine, dar, fiind iarn?, au re?nceput virozele şi otitele interminabile.?ntre timp, f?cusem mucegai pe peretele garsonierei ?n care locuiam şi, deşi ?l ştergeam s?pt?m?nal, nu a fost suficient. B?nuiesc c? atunci a f?cut alergie la mucegai şi am ?nţeles ulterior c? şi eczemele care ?i ap?ruser? puteau s? fi fost de natur? alergic?, dar nu a tratat-o niciun doctor ?n acea perioad? de alergie, deşi am vizitat destui. ?n var? ne-am mutat ?ntr-un alt apartament, mai mare, dar ?n iarn?, deşi aici nu aveam mucegai, au reap?rut eczemele, concomitent cu virozele, roşul ?n g?t şi otitele. Bolile ?ncepeau ?n septembrie şi durau aproape f?r? pauz? p?n? ?n aprilie. Eczema se localizase pe b?rbie şi, ?n ciuda tratamentului homeopatic, nu se mai vindeca niciodat? complet, doar se ameliora pe perioade mai lungi sau mai scurte, apoi se agrava din nou. Aşa am dus-o p?n? la trei ani şi jum?tate, c?nd ?n urma unei viroze a reap?rut weezingul şi doctorul a diagnosticat-o cu: ?tuse de hiperreactivitate pe fond alergic?, apoi ?astm bronşic sub observaţie?. Am ?nceput tratamentele cu Ventolin şi Flixotide, cu Singulair şi siropuri de tuse, dar crizele cedau pentru foarte puţin? vreme. Devenise alergic? la praf, la mucegai şi detergent, iar prim?vara, c?nd ?ncepea polenul, f?cea crize foarte grave de tuse.Eczemele au disp?rut c?nd au ?nceput crizele de tuse, dar schimbarea nu m? m?ng?ia cu nimic. Tuşea c?te dou?-trei s?pt?m?ni continuu, ?n pofida tratamentului, zi şi noapte, şi de multe ori tuşea p?n? c?nd voma. Nu vreau s? intru ?n detalii, c?ci amintirile sunt ?nc? foarte dureroase. E greu s? fii p?rinte şi s? nu poţi face nimic. Am ?ncercat şi tratamente homeopate, şi naturiste, nimic nu a ajutat-o. Doar vara se mai r?reau crizele şi mai respiram şi noi, ca toamna s? o lu?m de la cap?t p?n? ?n vara urm?toare.La un moment dat, ?n martie 2005, ?n timpul unei crize grave de tuse, m a vizitat o prieten?, care ?mi spune: ?Aveam o iconiţ? a Sf?ntului Nectarie de d?ruit şi nu ştiam cui s-o dau. Şi am auzit c? Anastasia e bolnav?, aşa c? am venit s? ţi-o dau.? ?Dar cine este Sf?ntul Nectarie?? ?Cum, nu ştii? Este mare vindec?tor.? Nu ştiam, dar voiam s? ştiu. Am ?mprumutat de la ea o carte cu viaţa Sf?ntului Nectarie, tot ea mi-a dat şi acatistul, dar nu-mi mai amintesc dac? atunci sau dup? c?teva zile, cert este c? m-am rugat sf?ntului s? o ajute şi i-am pus fetiţei icoana pe piept. Tusea s-a oprit şi a dormit liniştit? p?n? dimineaţ?, ceea ce nu se mai ?nt?mplase de mult? vreme.A doua zi, tusea a reap?rut, dar se alina c?nd ?i puneam icoana pe piept. Am ?nceput s? citesc acatistul, dar, deşi se vedea o ameliorare evident?, ?nc? mai avea crize de tuse. Aşa am dus-o ?nc? un an, cu crize de durat? mai scurt? şi mai rare, dar tot bolnav?. Apoi, cu c?teva s?pt?m?ni ?nainte de Sfintele Paşti, ?n 2006, iar a f?cut o criz? ur?t?. Iar nesomn, iar crize de tuse p?n? la vom?, pl?m?ni ?nc?rcaţi şi weezing, ca la ?nceput. Cearc?ne vinete de natur? alergic? p?n? la nivelul n?rilor, c? ar?ta ca un urs panda, biata de ea. Iar pufuri, siropuri, tot tratamentul.Marţi, ?n S?pt?m?na Mare, ne ducem ?nc? o dat? la doctor, dar doctorul ridic? din umeri. Nu mai are ce s?-i fac?. Tuşeşte marţi, miercuri, joi, f?r? pauze, iar ?n Vinerea Mare o culc la pr?nz. Doarme un sfert de or? şi ?ncepe din nou s? tuşeasc? şi se trezeşte. Atunci ?i spun soţului meu: ?Ia-o, ?mbrac-o şi du-o la M?n?stirea Radu-Vod?, la moaştele Sf?ntului Nectarie, c? nu mai pot. S-o vindece el, c?ci noi nu mai putem face nimic.? Soţul meu se uit? lung la mine şi-mi spune: ?Bine. ?mbrac-o.? O ?mbrac şi ?nchid uşa dup? ei. Tuşea at?t de r?u, c? r?suna scara blocului. M? g?ndeam cu tristeţe c?t de r?u ?i va face polenul, c?ci era prim?var? şi pomii ?nfloriser?. M? rugam şi pl?ngeam, c?ci ce mam? poate fi liniştit? c?nd copilul ei este bolnav şi se chinuieşte?S-au ?ntors dup? vreo or? şi m-a izbit imediat faptul c? nu mai tuşea. Nu o mai v?zusem de mult? vreme at?t de ?mp?cat? şi de vesel?. Am aşteptat toat? noaptea, dar tusea nu a revenit. De atunci nu a mai f?cut nicio criz? de astm. Aceasta s-a ?nt?mplat ?n Vinerea Mare, pe 22 aprilie 2006. ?n anii care au urmat, a mai tuşit de dou? ori ceva mai tare, dar niciodat? nu a mai avut crize cu weezing. O dat?, c?nd s-au asfaltat str?zile ?n Bucureşti şi tot aerul era ?mb?csit cu particule de asfalt. A doua oar?, la o pneumonie. La indicaţia doctorului, am tot urmat tratamentul cu Singulair p?n? ?n 2008, de team? s? nu reapar? crizele. Vedeţi ce ?nseamn? lipsa de credinţ???n 2008 i-am f?cut testele pentru alergie şi ce s? vezi? Anastasia nu este alergic? la nimic. Nici la praf, nici la polen, nici la mucegai! Sf?ntul Nectarie a vindecat o complet, dar noi nu am crezut şi i-am dat medicamente degeaba ?nc? doi ani... Anastasia are o deosebit? evlavie pentru Sf?ntul Nectarie şi deseori ?i citeşte acatistul, mai cu seam? de c?nd a aflat c? numele de botez al Sf?ntului era Anastasie. Şi ce alt? mulţumire putem aduce noi, p?c?toşii, lui Dumnezeu, Maicii Domnului şi sfinţilor S?i, ?n afara rug?ciunilor şi a str?duinţei de a tr?i o viaţ? creştineasc???ntr-una din vizitele noastre, Anastasia a g?sit ?n gr?dina M?n?stirii Radu Vod? un şirag de m?t?nii. Le-a luat cu dragoste, ca pe un dar al Sf?ntului Nectarie, ca pe un ?ndemn la rug?ciune. S?-L sl?vim pe Domnul şi s? le mulţumim sfinţilor pentru rug?ciunile şi darul dragostei lor pentru noi. Amin!

Alte carti de interes :

cartea Calatorind cu Dumnezeu. Intelesul si folosul pelerinajului in viata crestinului

Calatorind cu Dumnezeu. Intelesul si folosul pelerinajului in viata crestinului

...

cartea Misiunea parohiei si a manastirii azi: Lucrarea Bisericii in societate in anul 2015

Misiunea parohiei si a manastirii azi: Lucrarea Bisericii in societate in anul 2015

Volumul ilustreaza prin imagini si cuvinte, bogata si rodnica lucrare misionara, promotoare de valori si demnitate, desfasurata de Prefericitul Parinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, in ...

cartea Omilii la Evanghelia dupa Marcu. Omilii diverse

Omilii la Evanghelia dupa Marcu. Omilii diverse

CARTE PUBLICATA CU BINECUVANTAREA PREAFERICITULUI PARINTE DANIEL PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE ...

cartea Invatatura Ortodoxa despre Sfintele Icoane

Invatatura Ortodoxa despre Sfintele Icoane

Autorul volumului este Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Cartea a apărut în contextul Anului omagial 2017 al sfintelor icoane, al iconarilor şi al pictorilor ...

cartea Pilgrim in Bucharest - A Visitor s Guide

Pilgrim in Bucharest - A Visitor s Guide

Book published on the initiative and with the blessing of His Beatitude DANIEL, Patriarch of the Romanian Orthodox Church ...

cartea Bucuria comuniunii si dinamica misiunii crestine - Lucrarea Bisericii in societate in anul 2016

Bucuria comuniunii si dinamica misiunii crestine - Lucrarea Bisericii in societate in anul 2016

...

cartea Evanghelia slavei lui Hristos - Predici la Duminicile de peste an

Evanghelia slavei lui Hristos - Predici la Duminicile de peste an

...

cartea Iubirea Jertfelnica - Lumina a Invierii.  Lucrarea Bisericii in societate in anul 2014

Iubirea Jertfelnica - Lumina a Invierii. Lucrarea Bisericii in societate in anul 2014

„Volumul Iubirea Jertfelnică – lumină a Invierii. Lucrarea Bisericii în societate în anul 2014 ilustrează prin text, dar şi prin multe imagini, bogata şi neobosita lucrare ...

cartea Dictionarul ierarhilor romani si straini - slujitori ai credinciosilor Bisericii Ortodoxe Romane

Dictionarul ierarhilor romani si straini - slujitori ai credinciosilor Bisericii Ortodoxe Romane

Volum publicat din inițiativa și cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ...

cartea Stiinta mantuirii

Stiinta mantuirii

La Editura BASILICA a Patriarhiei Române a apărut o nouă carte a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române cu titlul Știința Mântuirii - Vocaţia mistica ...

cartea Crestinismul in Tara Sfanta si relatiile Bisericii Ortodoxe Romane cu Patriarhia Ierusalimului

Crestinismul in Tara Sfanta si relatiile Bisericii Ortodoxe Romane cu Patriarhia Ierusalimului

Lucrare tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte DANIEL Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Autori:Pr. conf. dr. Daniel Benga (Capitolul I)Pr. conf. dr. Mihai Săsăujan ...

cartea Slujba Parastasului pentru eroi

Slujba Parastasului pentru eroi

LUCRARE PUBLICATA CU BINECUVANTAREA PREAFERICITULUI PARINTE DANIEL PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE ...

cartea Slujba Sfantului Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului

Slujba Sfantului Ierarh Bretanion, Episcopul Tomisului

PUBLICATA CU BINECUVANTAREA PREAFERICITULUI PARINTE DANIEL PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE ...

cartea Slujba Sfantului Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei

Slujba Sfantului Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei

PUBLICATA CU BINECUVANTAREA PREAFERICITULUI PARINTE DANIEL PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE ...

cartea Slujba Sfintilor Cuviosi Iosif si Chiriac de la Bisericani

Slujba Sfintilor Cuviosi Iosif si Chiriac de la Bisericani

PUBLICATA CU BINECUVANTAREA PREAFERICITULUI PARINTE DANIEL PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE ...

cartea Slujba Sfantului Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului

Slujba Sfantului Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului

PUBLICATA CU BINECUVANTAREA PREAFERICITULUI PARINTE DANIEL PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMANE ...