Marturii despre Sfantul Ioan de Kronstadt


Marturii despre Sfantul Ioan de Kronstadt - coperta carte

Marturii despre Sfantul Ioan de Kronstadt . Traducere din limba rusă de Eugeniu Rogoti. Influenţa părintelui Ioan se datorează profundei lui credinţe, dragostei, fidelitătii faţă de Ortodoxie, atitudinii sincere faţă de pastoratie şi sfinţeniei personale. E adevărat însă, cele enumerate nu fac decât să atragă harul divin, şi acesta îl face măreţ pe om. Astfel se explică farmecul deosebit al părintelui. Harul l-a proslăvit pe păstorul din Kronstadt şi a atras către el inimile multor oameni....


13 x 20 cm
240 p.

Traducere din limba rusă de Eugeniu Rogoti

Influenţa părintelui Ioan se datorează profundei lui credinţe, dragostei, fidelității faţă de Ortodoxie, atitudinii sincere faţă de pastorație şi sfinţeniei personale. E adevărat ?nsă, cele enumerate nu fac dec?t să atragă harul divin, şi acesta ?l face măreţ pe om. Astfel se explică farmecul deosebit al părintelui. Harul l‑a proslăvit pe păstorul din Kronstadt şi a atras către el inimile multor oameni. Din această perspectivă el nu era un om obişnuit, ci o minune dumnezeiască, un vas duhovnicesc, umplut cu multe daruri, ce are dreptul de‑a spune: ?Toate le pot ?ntru Hristos, Cel care mă ?ntăreşte? (Filipeni 4, 13). C?nd era ?ntrebat ?n ce mod a dob?ndit o asemenea faimă, părintele răspundea: ?Nu am nimic ?n afara harului preoţiei, care se dob?ndeşte prin hirotonie. Reaprinde ?n tine acest har şi atunci vei săv?rşi fapte mai mari şi mai minunate?.

Cuprins:
?n Kronstadt, la părintele Ioan
Două zile ?n Kronstadt
La părintele Ioan din Kronstadt
?Formaţia??
Amintiri despre părintele Ioan din Kronstadt
    E. Duhonina
    Din amintirile lui N.T.
    Vasili Şustin
    Alături de părintele Ioan din Kronstadt (V. Ilinski)
    Din amintirile protopresbiterului Pavel Levitski
?n amintirea sf?ntului păstor
    Părintele Ioan
    Scurtă biografie
    La Părintele Ioan
    Spovedania comună
Minunile părintelui Ioan din Kronstadt
    Ultimele zile
Părintele Ioan din Kronstadt
Din amintirile lui R.G. Şcemeakina

Ce fericire! Rugăciunea mi‑a fost auzită. Părintele Ioan m‑a vizitat astăzi şi a sfinţit apartamentul, care i‑a plăcut foarte mult. Astăzi i‑am cerut părintelui să fie duhovnicul meu.
C?nd l‑am rugat să mă povăţuiască pe calea duhovniciei, părintele m‑a ?ntrebat:
? Dar mă vei asculta ?ntotdeauna şi vei ?mplini ce ?ţi voi spune?
? Părinte, doar mă ştiţi! De doi ani deja, la porunca sfinţiei voastre, nu mai practic spiritismul.
? Da, da, ştiu, a zis el şi a rămas pe g?nduri.
Atunci, căz?nd ?n genunchi, am ?nceput să‑l rog:
? Luaţi‑mă, părinte, porunciţi‑mi să fac ascultare şi, dacă sunt vinovată cu ceva, daţi‑mi şi epitimie, că o voi ?mplini cu dragoste.
Părintele a z?mbit cu bl?ndeţe şi a zis:
? Ia te uită, ce sprintenă e! Te iau să‑mi fii fiică du?hov?ni?ceas?că, c?t despre viaţa ta mai lasă‑mă să mă g?ndesc.
După aceea, m‑a sărutat pe frunte şi a mers ?n sufragerie, unde l‑am rugat să primească o plapumă ?mpletită de mine. Lu?nd plapuma, părintele a zis:
? Vai, ce ?ndem?natică eşti! Mulţumesc, mulţumesc.
I‑am mai dat părintelui telegrama egumenei Mănăstirii In?trarea Maicii Domnului ?n Biserică, din oraşul Orel, prin care aceasta ?i mulţumea părintelui pentru vindecarea pe ca?re o primise, datorită rugăciunilor lui.
Părintele a spus:
? Slavă Domnului, că atunci c?nd eram ?n Orel mi s‑a spus că s‑a ?mbolnăvit rău de tot. Eu am slujit ?n catedrala ora?şului şi am trimis pe cineva să‑i spună să nu ?ndrăznească să fie bolnavă, rug?ndu‑mă şi eu din toată inima Domnului şi iată că El, Atotmilostivul, mi‑a auzit rugăciunea.
Zic?nd acestea, părintele m‑a binecuv?ntat şi a plecat.

Doamna E.N., o femeie slabă, bolnavă, arz?nd de nerăbdare să construiască o biserică Domnului ?ntr‑o localitate ?n?depărtată a Rusiei, ?nt?lnindu‑l pe părintele, l‑a rugat să in?fluenţeze cumva oamenii bogaţi pentru a o ajuta să adune fondurile necesare. Părintele a binecuv?ntat‑o, spun?ndu‑i:
? Mergi şi construieşte!
? Păi, cum, părinte, că nu am bani.
? Ţi‑am spus să mergi şi să construieşti, că totul va fi bi?ne, a spus din nou, cu asprime, părintele.
E.N. s‑a temut să‑l mai contrazică şi a ascultat, iar, ca re?zul?tat şi spre mirarea tuturor, biserica a fost ridicată fără pie?dici, foarte mulţi oameni venind să contribuie la această zidire.

Părintele nu suporta tutunul, spun?nd că fumatul este ana?lo?gia băuturii, fiind dăunător sufletului. Astfel l‑a dezvăţat pe tata de a mai fuma, dar şi pe mine. Fiind alintat şi av?nd o viaţă uşoară, nu mi‑a trecut niciodată prin cap să renunţ la acest obicei uşor de deprins şi simpatic, mai ales că ?ncercă?ri?le ulterioare de a face acest lucru s‑au finalizat cu stricarea bunei dispoziţii şi a confortului de ?a fuma?, care se pre?lun??gise la mine timp de optsprezece ani. Am fumat mult, dar iată că, ?n timpul unor probleme pe care le‑am avut pe 9 decembrie 1913, am venit la morm?ntul părintelui Ioan, g?n?dind ?n sinea mea un singur lucru: ?Facă‑se voia Ta?. Peste trei zile m‑am ?mbolnăvit tare, av?nd două abcese ?n g?t, care aproape că m‑au costat viaţa. Atunci mi-a apărut ?n mod serios dorinţa de a mă lăsa de acest obicei, fapt pe care i l‑am relatat profesorului Bogdanov‑Berezovschi. Acesta a fost sceptic ?n ceea ce priveşte intenţia mea, după ce a aflat că fumam de optsprezece ani. El mi‑a spus, r?z?nd: ?Vă veţi ?nsănătoşi şi apoi veţi ?ncepe să fumaţi din nou?.
Acum sunt douăzeci de ani de c?nd am lăsat, foarte uşor, deşi eram comod, această patimă care ?i stăp?neşte pe at?ţia oameni.
Nu numai faptul descris mai sus, ci şi convingerea mea per?sonală m‑au dus la concluzia că prin voia lui Dumnezeu, de care am ascultat ?n rugăciunea mea scurtă şi sinceră, şi con?form rugăciunii dreptului lui Dumnezeu, părintele Ioan, am fost izbăvit de această patimă grea, pe care nu vrem să o vedem şi să o recunoaştem ca atare, prefer?nd să fim orbi, ?n această privinţă.
Alte carti de interes :

cartea Viata mea in Hristos

Viata mea in Hristos

Traducere din limba rusa de Boris Buzila.Precum arata si titlul, cartea este cea mai insemnata scriere a Sfantului Ioan de Kronstadt. Ea reprezinta in modul cel mai deplin si caracteristic viata si experienta ...

cartea Sfantul Ioan de Kronstadt: viata, invatatura, minunile

Sfantul Ioan de Kronstadt: viata, invatatura, minunile

Traducere din limba rusă de Boris Buzilă Părintele Ioan de Kronstadt a dat mărturie prin cuvânt si prin fap­tă (mai bine zis, prin întreaga sa viată) despre atotcuprinzătoarea, uni­versala ...

cartea Cum ne mantuieste Dumnezeu

Cum ne mantuieste Dumnezeu

Materialul reprezintă o colecție de răspunsuri ale Sfântului Ioan de Kronstadt, pe care creștinii, îndeosebi, le-ar putea găsi edificatoare cu privire la credința lor și relația cu ...

cartea Cum ne mantuieste Dumnezeu. Sfaturi de urmat pentru toata vremea

Cum ne mantuieste Dumnezeu. Sfaturi de urmat pentru toata vremea

Traducere din limba rusă de Corina‑Alexandra Toader.Izvorul înţelepciunii cuprinse în această carte este Sfântul Ioan, făcătorul de minuni din Kronstadt, cunoscut întregii lumi ...

cartea Sfantul Nectarie. Minuni in Romania

Sfantul Nectarie. Minuni in Romania

Cartea de fata reuneste marturii despre minunile savarsite de Sfantul Nectarie in Romania (marturii stranse intre anii 2002 si 2010). Cei care semneaza aceste marturii sunt dovezi vii ca cele scrise de ei ...

cartea Casiana - invatatura despre iubirea in Hristos

Casiana - invatatura despre iubirea in Hristos

Viata inimii este dragostea, iar moarte a inimii sunt înrăirea şi vrăjmăşia îm­potriva fratilor. Domnul pentru ace­ea ne tine pe pământ, ca să ne pă­trun­dem inimile ...

cartea Minuni ale Sfantului Nicolae

Minuni ale Sfantului Nicolae

Traducere din limba rusa de Evdochia Savga Sunt cuprinse in acest volum insemnari, marturii despre minunile Sfantului Nicolae ale unor mitropoliti, episcopi, monahi si monahii, marturii ale credinciosilor ...

cartea Scrisori din exil - despre deprimare, suferinta, providenta catre Olimpiada si cei ramasi credinciosi

Scrisori din exil - despre deprimare, suferinta, providenta catre Olimpiada si cei ramasi credinciosi

Arhiepiscopul si diaconita O viata, o prietenie, o corespondenta si doua mesaje dine exil Viata cuvioasei Olimpiada Sfantul Grigorie din Nazianz Sfantul Ioan Gura de Aur, scrisori din exil... ...

cartea Sfantul Ioan Gura de Aur. Arhiepiscop la Constantinopol

Sfantul Ioan Gura de Aur. Arhiepiscop la Constantinopol

Sfantul Ioan Gura de Aur a fost omul echilibrului sanatos, tinand o dreapta cumpana intre invatatura si practica. A fost sincer fata de Dumnezeu si fata de oameni, dar mai ales a fost plin de viata duhovniceasca, ...

cartea In lumea rugaciunii

In lumea rugaciunii

Traducere din limba rusa de Adrian si Xenia Tanasescu-Vlas Editia a doua în rugăciune ține-te de regula urmă­toa­re: mai bine să spui cinci cuvinte din inimă decât nenumărate cu limba. ...

cartea Cuvant viu de intelepciune duhovniceasca

Cuvant viu de intelepciune duhovniceasca

Două veacuri sunt rânduite de Creator pentru fiecare om: cel prezent, scurt, pregătitor, şi cel viitor, veşnic, duhovnicesc, fericit sau chinuitor. Fii treaz şi nu dormi, omule, în acest veac, ...

cartea Despre Preotie

Despre Preotie

...

cartea Cuvinte de aur volumul X Biserica si Taina Sfintei Preotii

Cuvinte de aur volumul X Biserica si Taina Sfintei Preotii

Cu Harul lui Dumnezeu Celui întreit în Persoane, şi cu mijlocirile Învăţătorului Ioan Gură de Aur, Dascălul Bisericii Universale, purcedem la editarea celui de-al zecelea volum din ...

cartea Arhimandritul Mina Stan, omul rugaciunii omul suferintei

Arhimandritul Mina Stan, omul rugaciunii omul suferintei

Tiparita cu binecuvantarea Prea Sfiintitului Calinic, Episcopul Argesului. Din cuprins: Un colt de rai in arealul romanesc Cateva date despre Sfantul Schit Cornet Revederea duhovniceasca cu Parintele ...

cartea Sfantul Efrem cel Nou - Marele mijlocitor pentru dobandirea de copii si pentru sanatatea lor

Sfantul Efrem cel Nou - Marele mijlocitor pentru dobandirea de copii si pentru sanatatea lor

Din cuprins: Marturii ale minunilor savarsite de Sfantul Efrem Acatistul Sfantului Efrem cel Nou Paraclisul Sfantului Efrem cel Nou Rugaciuni catre Sfantul Efrem cel Nou ...

cartea Sfantul Mare Mucenic si Cuvios Efrem cel Nou - Marturii ale minunilor savarsite in zilele noastre

Sfantul Mare Mucenic si Cuvios Efrem cel Nou - Marturii ale minunilor savarsite in zilele noastre

...