Sfaturile unui preot pentru enoriasii lui


Sfaturile unui preot pentru enoriasii lui - coperta carte

Autor :

Editura Sophia

Pret :   12.00 lei


 bucati

Sfaturile unui preot pentru enoriasii lui . Traducere din limba rusa de Mariana Casa Odata, un staret a spus: Sunt multi preoti buni si evlaviosi, insa doar unul dintr-o mie este in stare sa calauzeasca viata duhovniceasca a omului. Acesta este un mare si dumnezeiesc dar. Sfaturile si indemnurile culese in cartea de fata apartin parintelui Valentin Mordasov, un preot inzestrat cu un asemenea dar. Viata lui a fost inchinata in intregime dumnezeiestilor slujbe si pastoririi turmei incredintate lui de Dumnezeu. Suferinzii, bolnavii sau cei d...


Format: 13 x 20 cm, 312 p.

Traducere din limba rusa de Mariana Casu

Odata, un staret a spus: Sunt multi preoti buni si evlaviosi, insa doar unul dintr-o mie este in stare sa calauzeasca viata duhovniceasca a omului. Acesta este un mare si dumnezeiesc dar. Sfaturile si indemnurile culese in cartea de fata apartin parintelui Valentin Mordasov, un preot inzestrat cu un asemenea dar. Viata lui a fost inchinata in intregime dumnezeiestilor slujbe si pastoririi turmei incredintate lui de Dumnezeu. Suferinzii, bolnavii sau cei doritori de bun sfat veneau la el ca la un izvor nesecat. Constiinciozitatea si responsabilitatea parintelui inaintea lui Dumnezeu pentru orice cuvant rostit, rugaciunea lui neincetata si experienta sa pastorala ne indeamna sa credem ca sfaturile oferite enoriasilor si adunate in aceasta carte vor fi de un real folos multor credinciosi.

M?ntuirea noastră depinde de ?mprejurările exterioare?

M?ntuirea noastră nu depinde de nici un factor exterior: nu contează dacă omul este vestit sau nu, dacă este bogat sau sărac, ci dacă este credincios, făcător de bine, se ?ngrijeşte de sporirea sa duhovnicească şi ?l iubeşte pe Dumnezeu. (Sf?ntul Clement Alexandrinul)
Cum să vieţuim ca să dob?ndim m?ntuirea?
Toate faptele evlaviei şi ale dragostei creştine ? citirea cărţilor sfinte, g?ndurile bune, discuţiile folositoare, sf?nta ascultare, mulţumirea ?n sc?rbe şi ispite, iertarea jignirilor ? poartă pecetea rugăciunii şi sunt plăcute lui Dumnezeu. Totuşi trebuie să ne silim, să ne nevoim, să ne lăsăm ?ncercaţi ?n toate şi să fugim de moleşeală. Astfel, s?rguinţa şi evlavia se vor preschimba ?n obicei. (Stareţul Ioan din Troiţk)
Care sunt cele mai mari daruri dumnezeieşti?
Pocăinţa şi Sf?nta ?mpărtăşanie sunt cele mai mari daruri dumnezeieşti. Chiar şi cărţile sfinte sunt considerate, ?n parte, daruri mari. (Cuviosul Varsanufie cel Mare)
Cum trebuie să se păzească omul duhovnicesc?
De fiecare dată, făcătorul faptelor bune trebuie să se ferească de slava deşartă şi de mulţumirea de sine. Satana ştie să născocească tot felul de viclenii. Atunci c?nd vede că nu-i poate atrage pe credincioşi la o viaţă stricată, ?ncearcă să-i biruie ?n alt fel. ?nt?i, le şopteşte că sunt fără păcat. Apoi, ?i slăveşte ca pe nişte sfinţi şi-i determină să creadă că au devenit prietenii lui Dumnezeu, de vreme ce s-au desăv?rşit ?n ?mplinirea tuturor faptelor bune. ?n acest fel, ?n oameni este aruncată săm?nţa m?ndriei care-i face vrăjmaşi ai lui Dumnezeu. ?n sf?rşit, diavolul capătă putere asupra lor şi-i nimiceşte. De aceea, cum am spus, trebuie să fugim de slava deşartă şi de mulţumirea de sine care ?ncearcă să ne stăp?nească mintea şi inima. (Sf?ntul Chiril al Alexandriei)
?nt?i de toate, ce trebuie să facă un creştin?
Datoria cea mai de seamă a creştinului este să cerceteze şi să ?nveţe dreapta credinţă. (Sf?ntul Ambrozie al Mediolanului)
Cum să dob?ndim dreapta cugetare?
Ascultarea şi citirea Cuv?ntului lui Dumnezeu şi a scrierilor Sfinţilor Părinţi pun ?nceput bun dreptei cugetări. (Cuviosul Efrem Sirul)
Ce suntem datori să cunoaştem fiecare?
Trebuie să ?nţelegem voia lui Dumnezeu şi să facem diferenţa dintre bine şi rău, dintre fapte bune şi păcate. Cine nu face aceasta, acela greşeşte ?naintea Domnului.
?n concluzie, cine stă ?n ?ntuneric şi neştiinţă, greşeşte ?ndoit. ?n primul r?nd, pentru că nu ştie voia lui Dumnezeu, iar apoi, pentru că nici nu se străduieşte să o cunoască, zăc?nd cu voia sa ?n ?ntuneric. (Sf?ntul Teofan Zăvor?tul)
Cum putem fi mai apropiaţi de Biserică?
Putem fi mai apropiaţi de Biserică prin poveţele şi călăuzirea duhovnicului, cu care vom păstra o legătură ne?ntreruptă. Să alergăm adesea, pregătiţi duhovniceşte, pentru primirea Sfintelor Taine. De asemenea, să venim mereu la slujba Sfintei Liturghii; să ne rugăm acasă; să citim zilnic din Evanghelie şi din alte cărţi cu conţinut religios; să respectăm sărbătorile şi să postim; să vorbim şi să ne ?mprietenim cu oamenii credincioşi.
Numai Dumnezeu ?mi trimite oameni ?n cale?
Nu numai Dumnezeu ne scoate oameni ?n cale. Uneori, chiar diavolul ?i trimite la noi.
Cum să ducem o viaţă duhovnicească?
?n singurătate, ?n ?mplinirea poruncilor Domnului şi ?n cercetarea Sfintei Scripturi. Să cunoaştem t?lcuirea poruncilor şi predaniile Sfinţilor Apostoli; să citim vieţile şi ?nvăţăturile sfinţilor, cărora să le dăm ascultare. Iar, ceea ce credem că este plăcut lui Dumnezeu şi de folos sufletului din cele citite, să le copiem undeva şi să le ?nvăţăm. Aşa fac eu, şi ?n aceasta stă viaţa şi suflarea mea. De aceea, vă ?ndemn să faceţi la fel. Dacă mie ?mi este spre zidire, nădăjduiesc că şi vouă vă va fi spre folos sufletesc. (Cuviosul Nil din Sorska)
Cum trebuie să citim Sf?nta Scriptură?
Citirea Scripturii trebuie să se facă spre folosul nostru sufletesc.
De aceea, ?nainte de a citi, trebuie să chemi, ?n primul r?nd, harul Duhului Sf?nt ?n ajutor. ?n al doilea r?nd, trebuie să citeşti din Scriptură cu luare-aminte, fără grabă, iar c?nd nu ai ?nţeles, să o iei de la capăt. Apoi, să nu te sileşti a citi mult dintr-odată şi, ?n sf?rşit, să te fereşti de lectura cărţilor vătămătoare de suflet.
Poţi duce un trai duhovnicesc fără să fi absolvit o şcoală teologică?
Cu toate că ascetul Ieronim nu a ?nvăţat ?n nici una dintre şcolile teologice, aceasta nu l-a ?ncurcat să se ?ndeletnicească cu lectura duhovnicească. De asemenea, el a purtat discuţii sfinte cu stareţi cuvioşi şi cu oameni ?ncercaţi ?n credinţă.
De ce trebuie să fim ?nconjuraţi de lucruri ziditoare acasă şi oriunde mergem?
?n această lume, orice obiect şi impresia care o lasă asupra noastră ne provoacă, ?n consecinţă, anumite g?nduri, dorinţe, aspiraţii etc. Iată de ce toate lucrurile care ne ?nconjoară trebuie să ne zidească. Sunt lucruri care nu trezesc ?n noi g?nduri şi simţiri pătimaşe, ?nsă ne pot distrage de la m?ntuire şi ne ?ndepărtează de Dumnezeu.
Pe vremuri, de pildă, casa unui creştin te folosea mult duhovniceşte, căci ?n interiorul ei erau lipite peste tot foi cu versete din Biblie şi rugăciuni, o mulţime de icoane, imaginea ?nfricoşătoarei Judecăţi, fotografii ale stareţilor, duhovnicilor, schimnicilor, nevoitorilor din mănăstiri şi biserici.
?n vremurile noastre, ce ne poate călăuzi pe drumul vieţii duhovniceşti?
Părinţii contemporani ne ?ndeamnă să avem călăuză ?ndeosebi Sf?nta Scriptură şi scrierile părinţilor. Ei nu ne opresc să cerem cu multă atenţie sfaturi de la părinţii şi fraţii vremurilor de astăzi, dar ne ?ndeamnă să ne ?nfăţişăm ?naintea lor cu g?nduri curate, fără de ispită, cu duh umilit şi inimă zdrobită. Acesta este darul lui Dumnezeu care aparţine timpului nostru şi care ne-a fost dat spre m?ntuire. De aceea, trebuie să ne folosim cu evlavie de el.(Sf?ntul Ignatie Briancianinov)
Cum trebuie să-şi c?rmuiască viaţa un creştin?
Creştinul trebuie să-şi c?rmuiască viaţa după conştiinţă, minte sau judecata cea dreaptă şi să urmeze sfatul celor ?naintaţi duhovniceşte. Diavolul are putere asupra oamenilor care se ?ncred ?n cugetul lor şi nu cer sfatul duhovnicului.
Cum trebuie să ne purtăm ?n timpul postului?
?n timpul postului este bine să ne ?ndepărtăm de grijile lumeşti, ca să putem cugeta cu umilinţă la păcatele săv?rşite, să pl?ngem ?naintea lui Dumnezeu şi să ne pregătim de spovedanie curată. Aceste zile să le ?nchinăm postirii trupeşti şi sufleteşti: să mergem la biserică, să citim din sfintele cărţi, să facem faptele milosteniei, adică vizitarea bolnavilor, ?ncurajarea sc?rbiţilor, ajutorarea săracilor ş.a.
Ce ne cere nouă Dumnezeu?
Din cuvintele Scripturii vedem că Domnul vrea ca omul să se smerească ?naintea aproapelui, să-şi st?rpească orice dorinţă păcătoasă, să se roage ?naintea lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor sale şi să-I ceară ajutorul. (Cuviosul Simeon Noul Teolog)
Ce ?nseamnă expresia ?a te lepăda de lume??
?A te lepăda de lume? ?nseamnă a te lăsa de obiceiurile, pornirile, deprinderile, legile, cerinţele care sunt ?ntru totul potrivnice lui Hristos.
C?nd putem spune că un om este ?mpătimit de lucruri?
C?nd omul este ?mpătimit de un lucru sau de mai multe se manifestă astfel: ?şi admiră lucrul sau obiectul, se supără şi se contrazice cu ceilalţi pentru el, iar c?nd ?l pierde, se m?hneşte şi se zbuciumă.
De ce ne apar uneori g?nduri de hulă asupra lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, a sfintelor icoane şi a Sfintelor Taine?
Să ?ncetăm a-l judeca pe aproapele nostru şi, astfel, g?ndurile de hulă vor ?nceta să ne b?ntuiască. Să nu cugete nimeni la faptul că poartă vreo vină pentru apariţia lor. Este bine c?nd omul nu le primeşte şi nu le ascultă, căci aceste g?nduri sunt de la diavol. De aceea, sileşte-te să nu le iei ?n seamă. (Cuviosul Ioan Scărarul)
Cum putem dob?ndi bunăvoinţa lui Dumnezeu?
Sunt cinci lucrări m?ntuitoare cu care putem c?ştiga bunăvoinţa Domnului. Prima, este rugăciunea curată; a doua ? citirea din Psaltire; a treia ? citirea Sfintei Scripturi; a patra ? amintirea cu zdrobire de inimă a păcatelor săv?rşite, a morţii şi a Judecăţii ?nfricoşătoare; şi a cincea ? lucrul m?inilor. (Monahul Evagrie)
Cum să ne ferim de ispite?
a) Oricum ar fi oamenii, nu vă uitaţi şi nu urmaţi cele ce fac ei, ci mai degrabă ascultaţi şi călăuziţi-vă după Cuv?ntul lui Dumnezeu.
b) Să imităm viaţa M?ntuitorului şi faptele sfinţilor săi preaplăcuţi.
c) Să ne ferim privirea şi auzul de la cei netrebnici, căci, prin ei, ca prin nişte uşi, ne intră tot răul ?n inimă.
d) Să stăm mai mult ?n casa noastră (pentru cine nu are ispite ?n ea) şi ?n singurătate.
Cum să-l ?nvăţăm pe copil frica de Dumnezeu?
a) Să-l obişnuiţi pe copil să facă metanii, să se ?nchine ?naintea sfintei Cruci, ?naintea icoanelor şi să le sărute.
b) Să-l aduceţi mai des la biserică.
c) Cu m?nuţa lui, să aprindeţi lum?nări şi să le puneţi ?n sfeşnice, să lăsaţi pomelnicele, să daţi milostenie, să puneţi un bănuţ ?n cutia milei.
d) Să-l ?mpărtăşiţi des cu Sfintele Taine.
e) Să-i daţi prescură şi aghiasmă ?nainte de masă.
f) Să-l ?nvăţaţi rugăciuni.
g) Să-l aduceţi la preot pentru binecuv?ntare.
h) ?nvăţaţi-l să citească rugăciuni şi, ?n timpul slujbelor, ?ndemnaţi-l să intoneze după c?ntările bisericeşti.
i) ?n prezenţa copilului, vorbiţi mai des despre Dumnezeu şi despre m?ntuirea sufletului.
?) Deprindeţi-l să fie darnic: să ofere fraţilor, surorilor, apropiaţilor din dulciurile sale, din jucăriile sale şi chiar din bucăţica sa de p?ine.
Cum ar trebui să-i pedepsim pe copiii noştri cu ?nţelepciune?
La m?nie să nu-i supunem ocărilor, pedepselor şi să nu aruncăm vorbe ur?te la adresa copiilor. Aceste metode ?i vor face să creadă că suferă pedeapsa, numai pentru că părinţii lor trec printr-o stare de nelinişte.
Cum se cuvine să-i ?nvăţăm pe copii Cuv?ntul lui Dumnezeu?
Trebuie să-i ?nvăţăm din Sf?nta Evanghelie cu multă bl?ndeţe.
?n formă de istorioare, să le semănăm copiilor ?n inimi Cuv?ntul lui Dumnezeu.
Cum să folosim timpul ?n folosul m?ntuirii sufletului nostru?
Timpul este un dar preţios de la Dumnezeu, pentru care vom da socoteală ?n vremea Judecăţii de Apoi.
Omul foloseşte timpul spre m?ntuire c?nd: vorbeşte cu Dumnezeu ?n rugăciuni, citeşte din Sf?nta Scriptură, merge la sfintele slujbe bisericeşti, petrece ?n discuţii ziditoare de suflet, cugetă la viaţa Domnului Iisus Hristos, la moarte, la ?nfricoşătoarea Judecată, la muncile veşnice şi la odihna veşnică; săv?rşeşte fapte bune şi munceşte. Omul pierde timpul spre os?nda sufletului ?n discuţii şi ocupaţii deşarte, ?n jocuri (de cărţi, loto, şah etc.) şi distracţii, ?n beţii, ?n citirea cărţilor nefolositoare, ?n ?mbuibarea p?ntecelui, ?n petreceri, ?n privelişti şi plăceri păcătoase.
Cum să ne luptăm cu g?ndurile pătimaşe?
Cea mai puternică armă ?mpotriva g?ndurilor pătimaşe este rugăciunea şi mai ales Rugăciunea lui Iisus. Totuşi există şi alte modalităţi de luptă. ?mpotriva g?ndurilor de ?ng?mfare şi slavă deşartă ? să ne aducem aminte de putreziciunea trupului nostru; ?mpotriva m?ndriei ? să ?nţelegem că ea risipeşte faptele bune; ?mpotriva urii ? să ne rugăm pentru vrăjmaşul nostru; ?mpotriva os?ndirii aproapelui ? să ne mustrăm pe noi ?nşine, să ne amintim de păcatele noastre, să ne rugăm ca Dumnezeu să-l ?ndrepte şi să-l miluiască pe cel căzut ?n păcat; ?mpotriva g?ndurilor de hulă ? să nu le luăm ?n seamă şi să le atribuim demonilor, să mărturisim aceste g?nduri duhovnicului, să citim rugăciunea aceluia ?mpotriva căruia este ?ndreptată hula (fie sf?nt sau sf?ntă etc.); ?mpotriva g?ndurilor deşarte ? să ne ?nchipuim că suntem la ?nfricoşătoarea Judecată şi ?n muncile cele veşnice.
Ce ?nseamnă atenţia, vegherea şi trezvia?
Cine petrece ?n inimă, acela este aşezat, iar cine este aşezat petrece ?n inimă. Pe l?ngă conştiinţă, ?n inimă trebuie aduse cu toată puterea: mintea, voinţa şi simţirea. Cobor?rea minţii ?n inimă este atenţia, a voinţei ? vegherea, a simţirii ? trezvia. Atenţia, vegherea şi trezvia sunt trei lucrări cu care se săv?rşeşte petrecerea lăuntrică a omului. Cine le are pe toate, acela este ?nlăuntrul său (Sf?ntul Teofan Zăvor?tul). C?nd suntem aşezaţi, putem vedea g?ndurile, dorinţele, patimile şi simţirile din inima noastră.
Cum să citim cărţile duhovniceşti cu ?nţelepciune?
Ne este de folos să ascultăm şi să citim toate cele duhovniceşti; sunt bune şi discuţiile ziditoare, dar mult mai folositor este cuv?ntul celor ?ncercaţi.
Cuv?ntul lui Dumnezeu, scrierile Sfinţilor Părinţi şi Vieţile Sfinţilor sunt aducătoare de roade. Vieţile Sfinţilor le recomand celor ?ncepători, scrierile părinţilor ?celor mai puţin ?naintaţi, iar Cuv?ntul lui Dumnezeu ? celor sporiţi duhovniceşte. ?nainte de lectură, ?ngrădeşte-ţi sufletul de toate cele lumeşti şi vorbeşte-i lui Dumnezeu prin rugăciune. Citeşte cu multă atenţie şi păstrează ?n inimă ?nvăţăturile. Dacă inima nu ţi-a fost atinsă de cuv?nt, nu citi mai departe. Răm?i acolo şi repetă p?nă cuv?ntul ?ţi atinge sufletul. Citeşte fără grabă şi opreşte-te c?nd sufletul nu mai doreşte să se hrănească. ?nseamnă că este ?ndestulat. C?nd inima ?ţi este atinsă de vreun cuv?nt, zăboveşte ?n acel loc. Dimineaţa este timpul cel mai potrivit pentru citirea Cuv?ntului lui Dumnezeu; după pr?nz ? a vieţilor de sfinţi; ?nainte de somn ? a scrierilor Sfinţilor Părinţi.
?n Sf?nta Scriptură sunt texte care ?ncălzesc duhul, lucrează binefăcător asupra inimii, nasc umilinţa şi lacrimile. De aceea, este indicat să copiem aceste texte şi să le păstrăm pentru ?ntărirea duhului.
Alte carti de interes :

cartea Jertfa unui preot mucenic. Miercurea patimilor

Jertfa unui preot mucenic. Miercurea patimilor

...

cartea Credinta sfintilor. Catehismul Bisericii Ortodoxe

Credinta sfintilor. Catehismul Bisericii Ortodoxe

Traducere din limba sârba de Petre-Valentin Lica."Credinta Sfintilor" este un catehism aparte, o carte unica între cele de felul ei. Lucrarea Sfantului Nicolae Velimirovici, mai cu seama cea princuvântul ...

cartea Vine Guguta!

Vine Guguta!

....sa va spun de ce am scris povestea de mai jos. Mai intai ca o datorie tirzie pentru napirstocii mei care imi aduceau dimineata in pumnisori. Apoi, ca un omagiu pentru cel care v-a inlocuit perna de puf ...

cartea Taina veacurilor. Unirea timpului cu eternitatea in rugaciunile Bisericii

Taina veacurilor. Unirea timpului cu eternitatea in rugaciunile Bisericii

Sfârşitul istoriei se doreşte a fi o sintagmă prin care se sugerează că extinderea principiilor democratice şi în special, ale liberalismului, va duce la dispariţia conflictelor majore în ...

cartea Bucuriile suferintei. Viata unui preot martir - Dimitrie Bejan

Bucuriile suferintei. Viata unui preot martir - Dimitrie Bejan

...

cartea Vindecarea launtrica a omului. Arta indrumarii duhovnicesti

Vindecarea launtrica a omului. Arta indrumarii duhovnicesti

Suntem noi capabili sa-i aflam pe cei ce sufera si sa-i reintregim sufleteste cu dragostea iubitorului de oameni Dumnezeu?Avem noi curajul de a interveni in vietile celor singuratici si adanc traumatizati ...

cartea Sfaturile evanghelice in Biserica Ortodoxa, dupa Sfintii Parinti

Sfaturile evanghelice in Biserica Ortodoxa, dupa Sfintii Parinti

Coperta: Griffon and Swans Productions, ilustraţia copertei: Gian Paolo, Angel (detaliu) ...

cartea Sfanta Liturghie in viata credinciosilor

Sfanta Liturghie in viata credinciosilor

Părintele dr. Ioan Pop, actualmente preot misionar român în Toronto, Ontario, Canada, desfăşoară activitatea sa preoţească pastorală şi misionară de peste 25 de ani, iar în prezenta ...

cartea Duhovnicul inchisorilor

Duhovnicul inchisorilor

Mărturiile pline de învăţăminte ale unui preot monah care a spovedit 25.000 de deţinuţi din închisorile ţariste Cartea arhimandritului Spiridon, prea puţin cunos­cu­tă acasă [în Rusia], ...

cartea Sfantul Paisie de la Neamt. Viata, minunile, sfaturile duhovnicesti

Sfantul Paisie de la Neamt. Viata, minunile, sfaturile duhovnicesti

Sfântul Paisie de la Neamţ a cultivat în inima sa încă de la tinereţe multe virtuţi: credinţa, dragostea nefăţarnică pentru Dumnezeu şi pentru aproapele său, blândeţea, smerenia, ...

cartea Lumina rastignita. Cuvinte pentru cei ce plang

Lumina rastignita. Cuvinte pentru cei ce plang

Preoţia e puterea venită din cer, mai mare decât orice stăpânire a acestei lumi, de a binecuvânta umanitatea. Este forţa lui Dumnezeu dăruită unor oameni de lut, de a ierta păcatele, ...

cartea Imi strig credinta cu timp si fara timp - Suferintele unui preot ortodox in Rusia sovietica

Imi strig credinta cu timp si fara timp - Suferintele unui preot ortodox in Rusia sovietica

Mărturisirea cu curaj a adevărului în timpul celei mai aprige stăpâniri ateiste, misiunea rodnică pastorală şi destinul personal, eclesial şi postum dramatic, fac din viaţa şi scrierile ...

cartea Pe treptele suirii catre cer (Postul, Botezul, Marturisirea si Sf. Impartasanie)(sfaturi pentru credinciosi)

Pe treptele suirii catre cer (Postul, Botezul, Marturisirea si Sf. Impartasanie)(sfaturi pentru credinciosi)

  Slujirea preotului la Sfantul Altar, indeosebi slujirea Sfintei Liturghii, este lucru mare si inficosator chiar pentru puterile ceresti. In timpul Sfintei Liturghii slujita de preot, miile ...

cartea Dor de vesnicie (poezii pentru copii)

Dor de vesnicie (poezii pentru copii)

...

cartea Pravila alba. Sfaturi pentru cei casatoriti

Pravila alba. Sfaturi pentru cei casatoriti

In cartea "Pravila Alba" descoprim sfaturile Parintelui Arsenie Boca, pentru cei casatoriti. Parintele Arsenie Boca subliniaza ca o casatorie crestina nu este posibila decat intre crestini convinsi, fiindca ...

cartea Miracolul in viata omului modern. O monografie sociologica a pelerinajului

Miracolul in viata omului modern. O monografie sociologica a pelerinajului

"Epoca noastră este caracterizată prin impresionarea lipsită de sens" - spunea acum câţiva ani Sfântul Paisie din Athos. Miracolul este o manifestare surprinzătoare în viaţa noastră, ...