EDITURI : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - Q - S - T - U - V - W - Z

Edituri cu litera P


         Editura Paideia
         Editura Panaghia
         Editura Paradigme
         Editura Paralela 45
         Editura Parohia Malovat
         Editura Pars Pro Toto
         Editura Partener
         Editura Patriarhia Romana
         Editura Pavcon
         Editura Pescarus
         Editura Philobia
         Editura Platytera
         Editura Polirom
         Editura Ponte
         Editura Potamitis
         Editura Predania
         Editura Presa Universitara Clujeana
         Editura Pridvor
         Editura Princeps Edit
         Editura Pro Editura
         Editura Pro Universitaria
         Editura Pro Vita
         Editura Prodromos
         Editura Proema
         Editura ProValori
         Editura Psaltichia
         Editura Publicatiile Flacara
         Editura PuzzleWorks