EDITURI : A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - Q - S - T - U - V - W - Z

Edituri cu litera U


         Editura Univers Enciclopedic Gold
         Editura Univers Enciclopedic Junior
         Editura Universitara
         Editura Universitatea Al. I. Cuza Iasi
         Editura Universitatii Aurel Vlaicu